Subsidieregeling Verduurzaming MKB
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
13 oktober 2021

SVM subsidie

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u inzicht in het verder verduurzamen van uw onderneming en/of wagenpark.

De subsidieregeling loopt van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022. Hiermee wil de overheid mkb-ondernemers ondersteunen om te verduurzamen; dit is belangrijk vanwege het Urgenda-vonnis en het gesloten Klimaatakkoord. De regeling is bedoeld voor bedrijven tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

De SVM geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering. Voor het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur en voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies. Beide onderdelen vraagt u aan in één aanvraag per bedrijfspand. Ondernemers komen alleen voor subsidie in aanmerking als er een bewijs kan worden overlegd dat er één of meerdere maatregelen uit het energieadvies uitgevoerd is, of zal worden uitgevoerd.

Wat houdt een energieadvies in?

MKB-ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor een energieadvies. Door een gespecialiseerde adviseur wordt een op maat gemaakt energieadvies gegeven, waarin de mogelijke energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen (op het gebied van CO2-verlaging) voor uw bedrijfspand en/of bedrijfsvoering beschreven staan. Dit energieadvies moet zijn opgesteld door een energieadviseur van een extern bedrijf. Lees alle voorwaarden.

Subsidiebedragen

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen. Het minimum subsidiebedrag van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (excl. BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie.

Uitgebreide info en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen vindt u op de website van het RVO. 

Deel dit artikel: