Hoog slagingspercentage!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 juli 2021

Stukadoors examens goed verlopen

Afgelopen maanden was er eindelijk weer een drukte van belang in ons praktijkcentrum: alle stukadoorsleerlingen, die op niveau 1, 2, 3 en voor de Meester restauratie-opleiding examen mochten doen, kwamen in Veenendaal hun werkstuk maken. Het stresslevel piekte en daalde stevig gedurende de weken, want bij de ene leerling liep het ‘van een leien dakje’ terwijl de andere examenkandidaat ploeterde om de opdracht binnen de gestelde tijd op te leveren… 

Afgelopen maanden was er eindelijk weer een drukte van belang in ons praktijkcentrum: alle stukadoorsleerlingen, die op niveau 1, 2, 3 en voor de Meester restauratie-opleiding examen mochten doen, kwamen in Veenendaal hun werkstuk maken. Het stresslevel piekte en daalde stevig gedurende de weken, want bij de ene leerling liep het ‘van een leien dakje’ terwijl de andere examenkandidaat ploeterde om de opdracht binnen de gestelde tijd op te leveren… 

Daar waar de een geniet van drukte en deadlines, krijgt de ander het er Spaans benauwd van. Jaar in jaar uit zien we gespannen en geconcentreerde, vrolijke en ook bedroefde gezichten in en uit het praktijklokaal komen. De examens maken altijd emoties los. Het is het eind van een studie en vaak ook de kroon op hard werk. Vanuit het NOA-kantoor leven we daarom altijd mee met alle kandidaten die in het Afbouwcentrum hun examen komen afleggen. 

Examen doen in coronatijd vroeg wellicht nog meer van de kandidaten dan er normaliter al van ze wordt gevraagd. Want naast volledige focus op het werkstuk zelf waren er ook nog allemaal randvoorwaarden waaraan gedacht moest worden: binnen je afzetlintjes werken, mondkapje op als je wat wilt vragen, de looproute linksom voor water en het afvoeren van afval en de route rechtsom om weer terug te komen bij je werkplek. Allemaal bijkomende noodzakelijke coronaregels, die ook wel gedoe werden genoemd. Maar de examinatoren waren trots op de leerlingen; er werd ontzettend goed op gelet en de leerlingen hielpen elkaar waar mogelijk om onder de aangepaste omstandigheden zo relaxed mogelijk examen te doen.

De cijfers liegen er dit jaar niet om: alle betrokkenen verdienen hiervoor een pluim! Docenten hebben zich geweldig ingezet om de studenten klaar te stomen voor de eindsprint. Ondanks alle beperkingen in het afgelopen jaar hebben zij hun leerlingen zo goed mogelijk begeleid naar het examen. Dat zien we ook terug in de slagingspercentages.

Voor niveau 2 is het slagingspercentage van Stukadoor maar liefst 88%. Voor Gezel stukadoor is dat 75%. Voor de niveau 1 kandidaten ligt het percentage jammer genoeg iets lager dan gebruikelijk. Hier zijn 10 van de 13 kandidaten geslaagd. En van de restauratiestukadoors, die na een intensieve studie een week lang examen deden om hun Meester titel te behalen, slaagden er zes met een mooie score en moeten twee stukadoors alleen een kleine deelopdracht herkansen. Drie stukadoors haalden de ingewikkelde eindopdracht jammer genoeg niet. Komend jaar zullen zij hun vaardigheden op alle specifieke werkzaamheden nog verder moeten aanscherpen. 

Uw redactie vond het een goede aanleiding om zowel de concentratie tijdens de examens als enkele blije gezichten van geslaagden in beeld te brengen. Dit zijn immers de mensen die het vak de komende tijd hoog zullen houden. En het zijn deze vakmannen en vakvrouwen die hun enthousiasme over het ambacht door zullen geven aan jongeren - en straks de volgende generatie? 

NOA feliciteert alle geslaagden met hun diploma: “Afbouwprofs hebben de toekomst!”

Deel dit artikel: