Verandering per 01-01-‘21
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
17 december 2020

Spoedeisende hulp

Vanaf 1 januari 2021 wordt spoedeisende hulp in de aanvullende verzekering in een gebied met code oranje of hoger bij de meeste verzekeraars niet meer vergoed. Het is de keuze van de verzekeraar of zij deze nieuwe regel doorvoeren. De vergoeding uit de basisverzekering blijft wel.

Bent u of uw medewerker bijvoorbeeld verzekerd bij CZ en een opname in Duitsland blijkt duurder te zijn dan in Nederland, dan zijn deze extra kosten niet verzekerd en moet de verzekerde die zelf dragen. Ook bijvoorbeeld Interpolis vergoedt deze extra kosten per 1 januari niet meer vanuit de reisverzekering.

Als iemand op dit moment afreist naar een gebied met code oranje en hij/zij blijft er tot in het nieuwe jaar en wordt dan ziek, dan gelden ook de regels vanaf 1 januari, omdat diegene bewust naar het betroffen land is afgereisd. Reist u dit jaar naar een gebied met code oranje en u hebt voor 31 december 2020 spoedeisende hulp nodig, dan geldt de oude regel nog en dan bent met een aanvullende verzekering wel gedekt voor extra kosten.

Elke verzekeraar mag dus zelf bepalen of zij vanaf 1 januari 2021 die aanvullende verzekering wel of niet beschikbaar stelt in door de overheid aangemerkte code oranje of hoger gebieden. Dus als iemand toch besluit om op vakantie te gaan, familie te gaan bezoeken of een klus aan te nemen in het buitenland, dan doet u er verstandig aan om vooraf uw verzekering te checken. Zo voorkomt u verrassingen in het ongelukkige geval u spoedeisende hulp nodig hebt. Mocht u overigens net over de grens zijn en spoedeisende hulp nodig hebben en zelf naar Nederland terug kunnen voor die hulp, dan blijft de aanvullende verzekering (gelukkig) van kracht. 

Deel dit artikel: