Per 1 januari 2022 rookvrije werkruimte
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
22 september 2021

Rookruimteverbod

Alle rookruimtes op het werk moeten per 1 januari 2022 definitief gesloten zijn. Volgens de wet hebben medewerkers recht op een rookvrije werkplek en dit betekent dat roken verboden moet zijn op alle plekken waar werknemers kunnen komen.

Sinds 1 juli 2021 zijn alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen al gesloten en op 1 januari 2022 volgt het bedrijfsleven. Dat betekent dat per 2022 alle gebouwen waar Nederlanders werken of komen voor zorg, cultuur, sport, onderwijs, overheid, etc. volledig rookvrij zijn.

Rookvrije Generatie

Het kabinet streeft naar een Rookvrije Generatie in 2040. Daarbij hoort ook het rookvrij maken van gebouwen en ruimtes waar Nederlanders komen of werken. Vorige jaar werd besloten om de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord met betrekking tot de rookruimtes versneld door te voeren. Wat betekent dat voor het bedrijfsleven?

Recht op rookvrije werplek

Werknemers hebben volgens de wet recht op een rookvrije werkplek. Werkgevers moeten daarom roken verbieden in ruimtes waar gewerkt wordt of waar medewerkers kunnen komen. Per 1 januari 2022 mag een bedrijf geen aparte rookruimte meer hebben. En niet alleen ‘werkplekken’ zijn rookvrij, ook trappen, gangen, toiletten, kantines, vergaderruimtes, magazijnen etc.. En het geldt ook voor de auto van de zaak! Die moet ook rookvrij zijn, zelfs als de werknemer die in de auto rijdt zelf rookt en er niemand meerijdt.

Rookverbod instellen, aanduiden en handhaven

De werkgever moet het rookverbod instellen, aanduiden (bijvoorbeeld door bordjes en stickers te plaatsen) én handhaven. Als een werknemer zich niet aan de regels houdt, dan kan de werkgever daarvoor een boete krijgen. Boetebedragen zullen variëren: bij een eerste overtreding wordt een boete opgelegd van € 600,-, maar deze kan oplopen tot € 4500,- voor de vierde overtreding.

Roken in de buitenlucht

Of het bedrijfsterrein (buiten dus) ook als ‘werkruimte’ geldt? Deze ruimte wordt in de wet niet specifiek genoemd. Het lijkt er (voorlopig) op dat werkgevers alleen nog rookzones in de buitenlucht mogen toestaan, maar die mogen geen afdak hebben. Een aparte keet of ruimte is niet toegestaan. Als werkgever mag u wel zelf de regels voor uw bedrijf bepalen, maar deze moeten redelijk zijn en binnen de regels van de wet vallen. 

Deel dit artikel: