Opslageenheden elektriciteit melden bij netbeheerder
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
01 september 2022

Registratie elektriciteitsopslag

Sla je als bedrijf of particulier elektriciteit op middels een opslageenheid met een vermogen van 0,8 kW of meer, dan moet je sinds kort jouw elektriciteitsopslageenheid aanmelden bij je netbeheerder. Dit is het gevolg van een wijziging van de Nederlandse Netcode Elektriciteit. 

Door een wijziging van de Nederlandse Netcode Elektriciteit moeten bedrijven en particulieren, die elektriciteit op (gaan) slaan, de opslageenheden met een vermogen van 0,8 kW en groter, die aangesloten zijn op het net, registreren bij de netbeheerder. De voorwaarden aan het (terug)leveren worden vastgelegd in een aansluit- en transportovereenkomst (ATO). De toenemende vraag naar elektriciteit zorgt voor drukte op het elektriciteitsnet. Daarom gelden er voor grootzakelijke klanten voorwaarden aan het (terug)leveren op het elektriciteitsnet,

Belang van registratie 

De verwachting is dat het aantal mogelijkheden voor elektriciteitsopslag door de energietransitie flink zal toenemen. Opslag kan onder andere helpen om spanningsproblemen te beperken en het net stabiel te houden. Het is voor netbeheerders van belang dat bekend is waar deze systemen zijn geïnstalleerd in het elektriciteitsnetwerk en dat de gebruikte omvormers voldoen aan de in Nederland van kracht zijnde eisen. 

Registratie

De registratie voor opslageenheden vanaf 0,8 kW tot 1 MW wordt net als die van zonnepanelen geregeld via de bestaande website www.energieleveren.nl. Dit geldt nu alleen nog voor aansluitingen waar al een opwekinstallatie aanwezig is. Het kan door de bestaande registratie aan te passen, of bij een nieuwe registratie van opwek een vinkje te zetten bij energie “opslag aanwezig”. 

ESMD-formulier

Voor opslageenheden van 1 MW en groter moet vooruitlopend op inbedrijfstelling een ESMD-formulier (Electricity Storage Module Document) aangeleverd worden bij de netbeheerder. Meer informatie staat op NetbeheerNederland. 

 

Deel dit artikel: