Doe een online check over je cybersecurity
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 maart 2024

Quickscan NIS2

De overheid heeft de Quickscan NIS2 gelanceerd, een handige tool om je te ondersteunen bij de voorbereidingen op de nieuwe Europese NIS2 richtlijn. Maar ook als je wilt checken hoe de cybersecurity van jouw onderneming er voor staat.

Bedrijven spelen zelf een essentiële rol in de bescherming van de samenleving en economie tegen oplopende cyberdreigingen. Met deze online tool benadrukt de overheid dat het essentieel is om je als organisatie te beschermen tegen de groeiende dreiging van cyberaanvallen.

Over NIS2

Met de Europese NIS2 richtlijn worden er strengere eisen gesteld aan de cyberveiligheid van belangrijke en essentiële organisaties. Tegelijkertijd heeft NIS2 ook impact op toeleveranciers (veelal mkb-bedrijven) van belangrijke en essentiële bedrijven aangezien deze partijen met elkaar willen blijven samenwerken in de keten. De NIS2 richtlijn wordt momenteel omgezet in nationale wetten. Omdat het aanpassen aan deze nieuwe regels tijd kost, raadt de overheid aan niet te wachten op de nieuwe wetten, maar nu al te beginnen met de voorbereidingen.

Over de Quickscan

Met de 40 vragen van de Quickscan kun je nagaan hoe goed je als organisatie bent voorbereid op het gebied van cyberveiligheid, volgens de eisen van de Europese NIS2 richtlijn. Deze richtlijn richt zich op de beveiliging van netwerken en informatiesystemen. Houd er rekening mee dat de vragen gelden voor zowel IT-systemen als operationele technologie (OT) – de industriële hardware en software die wordt gebruikt voor het monitoren en besturen van processen en activiteiten.

Resultaten en aanbevelingen

De resultaten en de aangeboden actiepunten moeten gezien worden als een eerste stap in de voorbereiding. Ze bieden geen garantie dat je organisatie al helemaal voldoet aan de toekomstige wetgeving. Gebruik de adviezen en tools dan ook vooral om je organisatie verder te beveiligen met technische en organisatorische maatregelen, aldus de overheid.

Ga naar de Quickscan 

 

Deel dit artikel: