“Eindelijk: óók vloerenleggers kunnen een officiële opleiding volgen!”
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 juni 2022

Opleiding dekvloerenlegger

Met ingang van het schooljaar 2022/2023 gaat de nieuwe opleiding Dekvloerenlegger op MBO-niveau 2 van start. NOA hoofdsector Vloeren & Terrazzo, Savantis en vakbonden hebben er hemel en aarde voor moeten bewegen, maar het gaat gebeuren! ROC Midden Nederland heeft toegezegd het leertraject te faciliteren, want die begrijpt dat de vloerenopleiding méér dan gewenst is. 

Alweer ruim een half jaar geleden schreef Eric van der Zande, voorzitter van de hoofdsector Vloeren & Terrazzo trots in zijn column: ‘Met ingang van komend schooljaar laten we een reguliere BBL-opleiding Vloeren & Terrazzo starten. Zowel vanuit het onderwijs als vanuit onze sector is er genoeg belangstelling om eindelijk een eigen opleiding te beginnen.’ Wat hij toen nog niet kon bevroeden was alle tegenslag om een bekostigde opleiding aan te gaan bieden. Het gaf de sectorvoorzitter frustratie ten top: “Eindelijk werd er door de regering toegezegd dat er extra aandacht moet komen voor kleinschalig vaktechnisch onderwijs, maar nog konden we nergens terecht om vloerenleggers professioneel en via het officiële scholingsstelsel geschoold te krijgen. Terwijl de sector er al jaren om vraagt en we ook al jaren met elkaar aan de weg timmeren om de opleiding van de grond te krijgen. Gelukkig gaven we niet op en kunnen we nu juichen: Onze opleiding gaat zeker te weten in het schooljaar 2022/2023 van start!” 

Savantis is inmiddels al een heel eind op weg met de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal. Het basisboek is zo goed als klaar, e-learning modules zijn in de maak en er wordt ook al nagedacht over de praktijkopdrachten en examinering. Het plan is besproken met het bestuur van de NOA hoofdsector Vloeren & Terrazzo, zodat de opleiding inhoudelijk aansluit bij de praktijk. Meerdere bedrijven uit de sector werken mee aan het nieuwe lesmateriaal en die willen straks ook helpen bij de examens. Vanuit de sector is de aandacht en hulp hartverwarmend. Er wordt inmiddels ook gewerkt aan een ontwikkeltraject en het Beroepscompetentieprofiel (BCP) van de vloerenlegger is al aangepast. Achter de schermen loopt alles conform planning om de opleiding komend schooljaar te laten starten.

“Ik heb de afgelopen tijd wel slapeloze nachten gehad hoor”, vertelt Patrick Vos van Savantis. “Want we liepen heel mooi op schema, tot het College van Bestuur van een ander ROC een ‘no-go’ gaf om de vloerenopleiding te starten. We moesten opeens weer opnieuw beginnen met onze zoektocht naar een geschikt ROC. NOA en vakbonden waren heel betrokken en gezamenlijk werd op allerlei manieren naar een oplossing gezocht. Gelukkig hebben we het nu met het ROC Midden Nederland goed kunnen regelen. Die zien het belang er echt van in en er wordt nu bekeken hoe de theoretische en praktijkscholing het beste kan worden georganiseerd. De opleiding vindt plaats op een nader te bepalen locatie in Brabant.  

Het wordt een BBL-traject, met in principe 4 dagen werk en 1 dag naar school. De opleiding wordt modulair opgebouwd, waardoor deze zowel inzetbaar wordt voor het initiële onderwijs als voor bij- en nascholing. We hebben al een mooi aantal aanmeldingen voor de opleiding binnen, daar zijn we heel blij mee. Ik heb meteen een aantal jonge geslaagde VMBO’ers het goede nieuws kunnen brengen, dat ze zich nu officieel kunnen inschrijven.”

Binnenkort hopen we echt álle info te kunnen geven: over de scholingslocatie bijvoorbeeld en op welke website alle informatie staat om in te schrijven. Eén ding staat vast: de BBL-opleiding dekvloerenleggen start sowieso in september 2022.

Leerling aanmelden?

Werkgevers, die meer willen weten over de nieuwe opleiding dekvloerenlegger niveau 2 kunnen contact opnemen met leerambassadeur Patrick Vos van Savantis: T 06-34485314 of per e-mail. Klik hier om direct een werknemer aan te melden.

Deel dit artikel: