Verantwoorde invoeringsdatum voor Omgevingswet en WKB
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
03 maart 2022

Omgevingswet per 1 januari 2023

Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft bekend gemaakt dat de Omgevingswet per 1 januari 2023 wordt ingevoerd. Dan moet de bundeling en modernisering van 26 wetten tot 1 wet op een verantwoorde manier kunnen worden doorgevoerd.

Op 24 februari heeft de minister aan de Tweede en Eerste Kamer het ontwerp-Koninklijk Besluit aangeboden om de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2023 in te voeren. De minister, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen spraken vandaag in een bestuurlijk overleg over het belang van een verantwoorde invoering van de wet. De datum van 1 januari 2023 biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe manier van werken.

WKB is onderdeel Omgevingswet

In de bouw zijn de meningen over de nieuwe Omgevingswet nog altijd verdeeld. Onderdeel van de Omgevingswet is de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB). En daarover is nog steeds niet alles duidelijk. Veel bouwers hebben daarom niet zo’n haast met die wet, want dan moeten er ook opleverdossiers komen. In de nieuwe omgevingswet zijn naast invoering van de WKB zo’n honderd andere besluiten gebundeld, die dan allemaal moeten worden doorgevoerd. Dat vergt flinke aanpassing van allerlei ICT-systemen en van gemeentelijke processen en procedures. 

Vertraging bij vergunningverlening

Bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn inmiddels aangesloten op het nieuwe systeem, wordt er gemeld. Maar in de zogeheten planketen, waar met plansoftware nieuwe omgevingsplannen, omgevings- en waterschapsverordeningen moeten worden gepubliceerd, loopt het nog niet gesmeerd. Daarom is er ook vrees dat de vergunningverlening zometeen verdere vertraging op gaat lopen. Met de grote bouwuitdaging kan niemand daar enthousiast van worden. 

Nieuwe invoeringsdatum bekend

Enkele weken geleden werd de invoering van de Omgevingswet voor de zoveelste keer uitgesteld. Toen was nog onbekend wanneer de nieuwe invoeringsdatum zou worden: 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Minister De Jonge heeft nu aangekondigd dat 1 januari 2023 een reële datum is om de wetgeving verantwoord in te voeren.

Advies voor opleverclausule blijft

Zodra de Omgevingswet op 1 januari 2023 wordt ingevoerd, komt dus ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen om de hoek kijken. Dan moet er een opleverdossier komen. Als u nu al opdrachten aanneemt waarvan de oplevering na 1 oktober 2022 wordt verwacht, dan adviseren we een clausule op te nemen in de overeenkomst. Lees meer over dit advies. 

Deel dit artikel: