Jongeren een juist beeld bij studiekeuze geven
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
12 april 2023

NOA in gesprek met Worldskills

Onlangs waren de finales van de Nederlandse editie van de Worldskills in de RAI te Amsterdam. Zoals altijd een spektakel, waarin tal van mooie èn belangrijke beroepen voor (aankomend) mbo-studenten terecht veel aandacht kregen. Alle vakmensen stonden in de warme belangstelling van maar liefst twee Ministers en de Koning, maar vooral ook van duizenden jongeren.

NOA heeft net als voorgaande edities ook deze keer weer aan Skills the Finals, georganiseerd door Worldskills Netherlands, meegedaan. Via aansprekende demonstraties van onze hoofdsectoren (Stukadoren & Afbouw, Vloeren & Terrazzo, Plafond- & Wandmontage en Natuursteen) als ook met de prijsuitreiking van het NK Stukadoren zijn scholieren, studenten, hun ouders en docenten in aanraking gebracht met onze geweldige bedrijfstak en de goede boterham die je er met de mooie dingen die je maakt kunt verdienen.

Toch had deze editie van ‘de skills’ voor ons, en vooral voor stukadorend Nederland, ook een duidelijke keerzijde. In een door Worldskills gemaakte video over metselen werden enkele storende - en grievende - onwaarheden verkondigd over het vak van stukadoor en daarmee over de vakmensen die dat mooie vak uitoefenen. Zo werd bijvoorbeeld ten onrechte beweerd dat het stuken van wanden met mortel/specie (dat onderdeel uitmaakt van de stukadoorsopleiding en in de praktijk van alledag veelal door stukadoors en niet door metselaars gebeurt) ‘andere technieken vraagt dan stuken met gips door de stukadoor en daardoor vaak op het bordje van de metselaar terechtkomt.’

Dat een dergelijk onjuist beeld veel stukadoors in hun vaktrots heeft gekrenkt, mag voor zich spreken. Daarom heeft NOA, direct nadat er van bedoelde video was kennisgenomen, contact gezocht met Worldskills en gewezen op de in de video in kwestie voorkomende feitelijke onjuistheden als ook het foutieve beeld dat daarmee over het vak stukadoren èn dientengevolge over stukadoors wordt gecreëerd, nota bene door een organisatie van wie bij uitstek mag worden verwacht dat zij jongeren bij hun studiekeuze een juíst beeld van beroepen geeft (en die dat overigens zelf ook pretendeert).

Volgens Worldskills had zij echter geen zeggenschap over het filmpje dat in opdracht van cao-partijen in de bouw zou zijn gemaakt. Die bleken bij navraag door NOA echter van niets te weten. Vervolgens heeft NOA de voorzitter van het bestuur van Worldskills op een en ander gewezen en een drietal eisen op tafel gelegd:

  • dat Wordskills per direct overgaat tot het offline halen van bedoelde video;
  • dat Wordskills in overleg met NOA beziet op welke passende wijze de nu ontstane situatie wordt rechtgezet, en
  • dat Worldskills in overleg met NOA beziet hoe situaties als deze in de toekomst worden voorkomen.

Binnenkort vindt hierover een gesprek plaats. Volgens NOA-voorzitter John Kerstens zal dat een serieus gesprek zijn: ‘Als iemand aan onze mensen en hun werk komt, kunnen ze een stevige reactie van NOA verwachten.’

Deel dit artikel: