Aanscherping voor vrachtwagens per 2022
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 juli 2021

Milieuzones steden

Per 1 januari 2022 worden de milieuzones van verschillende grote steden verder aangescherpt. Dan mogen alleen nog vrachtwagens en autobussen met minimaal emissieklasse 6 die zone inrijden. In bepaalde gevallen kan ontheffing worden aangevraagd. 

Op milieuzones.nl kunt u bekijken welke milieuzone u in mag rijden met een dieselauto. En ook in welke steden er nu al milieuzones zijn. Slim om alvast te controleren, want op 1 januari 2022 scherpen 15 steden hun milieuzones aan: dan moeten vrachtauto’s en autobussen op diesel emissieklasse 6 of hoger hebben. Op dit moment zijn deze dieselvoertuigen alleen welkom met emissieklasse 4 of hoger.

Personen- en bestelauto’s

Op dit moment zijn er 4 steden die een milieuzone hebben voor personen- en bestelauto’s die op diesel rijden. Dit zijn: Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht.

Vrachtauto’s en autobussen

13 Nederlandse gemeenten hebben momenteel een milieuzone voor dieselvrachtauto’s. Dat zijn: Amsterdam , Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht.

Amsterdam en Eindhoven hebben ook een milieuzone voor autobussen. Den Haag voert per 1 januari 2022 een milieuzone voor autobussen in.

Strengere toegangseisen

Per 1 januari 2022 gaan er strengere toegangseisen voor dieselvrachtauto’s in die milieuzones gelden. Alleen dieselvrachtauto’s met emissieklasse 6 of hoger krijgen toegang tot milieuzones. Daarnaast kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2025 nul emissiezones voor vrachtauto's invoeren in hun gemeenten. In deze zones mogen dan alleen elektrische vrachtauto’s komen die geen schadelijke stoffen uitstoten.

Ontheffing aanvragen

Onder voorwaarden kan er ontheffing worden aangevraagd. Er kunnen maximaal 12 dagontheffingen per jaar worden aangevraagd voor voertuigen met een emissieklasse 5. Verder is het mogelijk ontheffing te krijgen in verband met de aanschaf van een voertuig met emissieklasse 6 of uitstootvrij voertuig dat nog niet geleverd is. Tot slot kan ook ontheffing worden aangevraagd in verband met bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld als er sprake is van dreigend faillissement door aanschaf van een voertuig dat toegang heeft tot de milieuzone. 

Meer info op milieuzones.nl

Deel dit artikel: