Verschil btw tussen arbeid en isolatiemateriaal
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
29 februari 2024

Laag btw-tarief bij (buiten)gevelisolatie

In toenemende mate worden oude(re) huizen in het kader van de verduurzaming voorzien van (buiten)gevelisolatie waarbij tevens vaak wordt gestukadoord. Steeds vaker komt de vraag aan de orde hoe het zit met het laag btw-tarief voor stukadoren in combinatie met de aan te brengen isolatie. Welk tarief moet er dan worden toegepast?

Als voorbeeld gebruiken we een woning van 2 jaar of ouder waarbij buitengevelisolatie wordt aangebracht en deze wordt afgewerkt met een stuclaag. Bij woningen van 2 jaar of ouder mag het laag btw-tarief worden toegepast voor het stukadoorswerk.

Voor het stukadoorswerk, inclusief het materiaal dat hier voor nodig is, geldt het lage btw-tarief van 9%. Dat geldt ook voor voorbereidingswerkzaamheden die nodig zijn om te stukadoren, zoals de ondergrond glad maken, steiger bouwen, etc. Voor het isoleren is er een belangrijk verschil: Voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal (dus de arbeid zelf) geldt het lage btw-tarief van 9%, maar voor het isolatiemateriaal zelf het hoge tarief van 21%.

Het is belangrijk om klanten hier vooraf goed over te informeren. Dan levert dit achteraf geen discussie op. Voor meer informatie over de lage btw-regelingen verwijzen wij graag naar onze webpagina over lage btw.

Deel dit artikel: