Landelijke overgangsregeling
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
08 oktober 2020

Kabinet komt ondernemers tegemoet

Gemeenten krijgen vanaf 2025 de mogelijkheid om zero emissie zones in te stellen. Daar mogen dan alleen nog bestelbussen en vrachtwagens komen die rijden zonder uitlaatgassen. Ondernemers die in zo’n zone moeten zijn, krijgen via een landelijke overgangsregeling de mogelijkheid over te stappen op een uitstootvrije bestelbus of vrachtwagen.

In het Klimaatakkoord stond een afspraak opgenomen over zero emissie zones, maar er is nu duidelijk geworden hoe hier invulling aan wordt gegeven. Met een overgangsregeling gaan de meest vervuilende bestelbussen en vrachtauto’s er het eerst uit. Voor de overstap naar een schone bestelbus of vrachtwagen zijn er fiscale voordelen en komen er subsidies beschikbaar.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “Verschillende gemeenten willen vanaf 2025 graag een zero emissie zone voor stadslogistiek invoeren. Dat is een goede zaak voor het klimaat en onze longen. Ik vind het heel belangrijk dat we deze transitie samen in goede banen leiden. Veel ondernemers zitten in zwaar weer. Daarom vind ik het extra belangrijk dat we hen tegemoet komen bij de overstap naar een schone bedrijfsbus of vrachtwagen. De landelijke afspraken die nu gemaakt zijn geven ondernemers en gemeenten tijd om zich voor te bereiden.”

Zones vanaf 2025

Steden kunnen vanaf 1 januari 2025 een zero emissie zone invoeren. Voorwaarde is dat ze die minimaal vier jaar van tevoren aankondigen. Nieuwe bestel- of vrachtwagens die na 2025 op kenteken gezet worden, moeten emissieloos rijden om in deze stadscentra te komen. Ondernemers die in zo’n zone moeten zijn en die nog een fossiele bestelbus of vrachtwagen hebben krijgen, mede in het licht van de coronacrisis, wat langer de tijd. In 2027 eindigt de overgangsfase voor bestelauto’s. Eind 2029 voor vrachtwagens. Particulieren met een bestelbus of vrachtauto kunnen een ontheffing krijgen bij de gemeente. Dat geldt ook voor bepaalde categorieën voertuigen waarvoor nog geen goed emissieloos alternatief beschikbaar is.

Ondernemers tegemoetkomen

Het kabinet wil ondernemers tegemoetkomen in de aanschafkosten, die nu nog hoger zijn voor een emissieloze bedrijfswagen of vrachtwagen. Ondernemers kunnen tussen 2021 en 2025 in aanmerking komen voor een subsidie. Ook voor vrachtwagens zijn er subsidiemogelijkheden. Hierover volgt later meer informatie. Daarnaast zijn er diverse fiscale regelingen, die investeren in een schone bedrijfswagen voordeliger maken.

Deel dit artikel: