Ook invoering WKB schuift weer op
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
02 februari 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2024

Minister Hugo de Jonge heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2024 wordt verschoven. Inmiddels is iedereen de tel kwijt hoe vaak de wet al is uitgesteld.

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft met allerlei partijen gesproken die straks te maken krijgen met de uitgebreide vernieuwde Omgevingswet. Onderdeel van deze wet is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB), die door uitstel van de invoerdatum van de Omgevingswet ook weer wordt doorgeschoven. Koepelorganisatie MKB-Nederland heeft namens aangesloten bouworganisaties aan de minister laten weten dat duidelijkheid over de regelgeving en zekerheid over de invoering erg belangrijk is.

Wederom uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet en WKB is inmiddels al talloze keren uitgesteld en doorgeschoven. De laatste keer gaf minister De Jonge als reden dat er meer tijd nodig is om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te testen en er mee te oefenen. Het digitale stelsel is nu technisch gereed, maar nu moeten gemeenten en het bedrijfsleven nog de tijd krijgen om zich op de invoering voor te bereiden.

Minder regeldruk

De Omgevingswet is belangrijk voor het oppakken van urgente opgaven op het gebied van woningbouw, infrastructuur, landbouw, natuur en klimaat. De wet bundelt een veelheid aan wetten en regels voor onze leefomgeving in één. Verder worden procedures gestroomlijnd en komt er één digitaal loket waar consumenten en bedrijven kunnen checken welke regels van toepassing zijn. De wet moet de besluitvorming vergemakkelijken en daarmee voor minder regeldruk voor burgers en ondernemers zorgen.

De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met het schriftelijke voorstel van de minister.

 

Deel dit artikel: