Omgaan met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 maart 2024

Handreiking grensoverschrijdend gedrag

Alle talkshows hebben het er al tijden over: grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Nu regeringscommissaris Mariëtte Hamer een nieuwe ‘handreiking’ heeft uitgebracht om werkgevers te helpen seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, laaien de discussies met voor- en tegenstanders opnieuw op.

Na alle onthullingen bij televisieomroepen, waarbij de voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door en The Voice keer op keer publiekelijk worden bediscussieerd, ‘moeten’ werkgevers extra hun best doen om veilige werkplekken te creëren. In de bouw zijn er sowieso al tal van regels om de veiligheid te garanderen, maar dan gaat het vaak om valbeveiliging, PBM’s en arbo-zaken. Daar komen nu ook nog maatregelen voor het voorkomen van fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag bij.

Regeringscommissaris Mariëtte Hamer heeft uitgezocht dat één op de twee vrouwen en één op de vijf mannen te maken krijgt met fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Vorig jaar kwam Hamer daarom al met een stappenplan over de omgang met meldingen. Nu is er ook een meer dan 100 pagina’s tellende ‘handreiking’ om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Er gaat ook een publiekscampagne van start.

Omvangrijke handreiking

De handreiking is nogal omvangrijk. Voor kleine bedrijven vergt het nogal wat om 101 pagina’s met beslisbomen en wegingskaders door te nemen. En dan moet je het daarna nog in het bedrijf gaan implementeren. De komende maanden wil Hamer daarom een instrument ontwikkelen waardoor kleine ondernemers niet 101 pagina’s hoeven door te kauwen.

Vertrouwenspersoon

Het is in elk geval belangrijk om er binnen het bedrijf het gesprek met elkaar over aan te gaan. Soms lopen medewerkers ergens al jaren mee rond en kan met een goed gesprek de lucht worden geklaard. Wat voor de ene medewerker de normaalste zaak van de wereld is, kan voor een ander als grensoverschrijdend worden ervaren. Of er wordt getreiterd en gepest; ook dergelijk gedrag kan de werksfeer aanzienlijk beïnvloeden. Het is belangrijk om een vertrouwenspersoon te benoemen, waar medewerkers terecht kunnen. Dat hoeft niet iemand in het bedrijf te zijn. Bedrijven in de afbouw kunnen gratis gebruik maken van een vertrouwenspersoon van Volandis. Lees er meer over op de website van Volandis.  

Toolbox ongewenst gedrag

Om je als werkgever op weg te helpen om met ongewenst gedrag op de werkvloer om te gaan, kun je de toolbox ‘Ongewenst gedrag’ in mijnVolandis gebruiken. Daarin krijg je handvatten om dit gedrag te herkennen en krijgen medewerkers uitgelegd wat te doen als het hun overkomt. Met behulp van deze toolbox kan een passend PSA-beleid worden gemaakt om psychosociale arbeidsklachten bij werknemers te voorkomen.

Download de Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

 

 

Deel dit artikel: