Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
01 april 2019

Geen risico met Docsure

We hebben er dagelijks allemaal mee te maken: voldoen aan wetgeving zoals Wet ketenaansprakelijkheid (WKA) en Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Werken met onderaannemers, ZZP-ers, uitzendbureaus en buitenlandse arbeidskrachten brengt de nodige verantwoordelijkheden met zich mee.  Registreert iedereen zijn gewerkte uren? Heeft de buitenlandse arbeidskracht wel of geen tewerkstellingsvergunning nodig? Heeft het uitzendbureau eigenlijk wel een SNA-keurmerk? Begunstigend lid Docsure helpt iedereen in de keten om dit alles snel en eenvoudig perfect in orde te hebben.

Wat doet Docsure?

Docsure vraagt automatisch alle verplichte gegevens en documenten van iedere schakel in de keten. Of je nu (hoofd)aannemer of ZZP-er bent, het platform vraagt de juiste stukken op het juiste moment. Wettelijke documenten zoals een A1/(E)101-verklaring, maar ook eigen documenten zoals een projectcontract of een kopie polis bedrijfsaansprakelijkheid. Het beheren en bewaken van deze administratie kost iedereen in de keten veel tijd en dat is met de softwaretool helemaal niet nodig.

Wettelijke verplichtingen

Door het inschakelen van arbeidskrachten via een derde partij zijn er binnen een keten meerdere opdrachtgevers. In het kader van de WKA is iedere opdrachtgever (hoofdelijk) aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer verschuldigd is. Maar er is natuurlijk veel meer geldende wet- en regelgeving. Zo zijn er voor buitenlandse arbeidskrachten aanvullende regels. Wanneer één van de partijen in overtreding is kunt óók u een boete krijgen. De juristen van Docsure houden dagelijks de ontwikkelingen in de gaten.

14 dagen gratis:  Wilt u de administratieve last verlagen en boetes voorkomen? Ga naar docsure.nl en probeer gratis een 14-daagse trial.

Deel dit artikel: