Verplicht loon voor Directeur-Grootaandeelhouder
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 maart 2024

Gebruikelijk loon DGA

In 2024 moet het loon van een Directeur-Grootaandeelhouder minimaal € 56.000,- zijn. De gebruikelijkloonregeling is ingesteld om te voorkomen dat DGA’s belastingvoordeel hebben, doordat zij hun salaris laag houden, maar hogere dividentuitkeringen doen.

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een Directeur-Grootaandeelhouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever
  • ten minste € 56.000 in 2024 (in 2023 was dat € 51.000 en in 2022 € 48.000)

Berekening gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon dat een werknemer zou ontvangen voor vergelijkbare werkzaamheden moet de DGA zichzelf dus ook uitkeren. De aard en omvang van de onderneming, de branche en de marktconforme beloning voor vergelijkbare functies spelen daarbij allemaal een rol.

Normbedrag verhoogd

Het normbedrag is dit jaar opnieuw verhoogd, om belastingontwijking te ontmoedigen. In de praktijk kan het voor DGA’s aantrekkelijk zijn om een lager bedrag aan loon te ontvangen en dan een hogere dividend uit te keren. Dit kan belastingvoordeel opleveren, omdat het DGA-loon tegen het reguliere inkomstenbelastingtarief belast wordt en voor dividenduitkeringen het lagere tarief van de dividendbelasting geldt. Dit lagere tarief geldt omdat de BV al vennootschapsbelasting heeft betaald over de winst waaruit het dividend wordt uitgekeerd.

Onderbouw een lager bedrag

Er zijn een aantal uitzonderingen gemaakt, waarbij een DGA een lager loon mag ontvangen dan het gebruikelijk loon. Bijvoorbeeld bij een start-up, of als de continuïteit van de onderneming in gevaar is. Bij een controle moet dan wel een goede onderbouwing kunnen worden geleverd.

 Meer informatie op de website van de Belastingdienst

Deel dit artikel: