Vraag scholingssubsidie aan
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
27 februari 2020

Forse subsidiebedragen voor leerprojecten in mkb

Vanaf maandag 2 maart 2020 kunnen mkb'ers subsidie aanvragen op basis van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Het maximale subsidiebedrag is voor de meeste organisaties € 24.999. Aandacht voor leren is in het mkb minder vanzelfsprekend dan in grote organisaties. Toch is ontwikkeling van werknemers in kleine en middelgrote organisaties ook belangrijk. Het kabinet wil dit stimuleren met de SLIM-subsidie. Organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor de kosten van opleiden en ontwikkelen. Denk aan het mogelijk maken van loopbaan- en ontwikkeladviezen aan werknemers, het aanbieden van praktijkleerplaatsen en de ontwikkeling van een methode die de leercultuur bevordert.

Doelgroepen

De SLIM-regeling kent meerdere doelgroepen en aanvraagtijdvakken. Het eerste aanvraagtijdvak start al snel: op 2 maart (12.00 uur). Het loopt door tot 31 maart (17.00 uur). Dit tijdvak geldt voor individuele mkb’ers. In deze doelgroep wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine organisaties (minder dan 50 werknemers, maximaal € 10 miljoen jaaromzet) en middelgrote organisaties (minder dan 250 werknemers, maximaal € 50 miljoen jaaromzet). Een kleine organisatie krijgt 80% van de subsidiabele kosten vergoed, middelgrote organisaties 60%. Het maximale subsidiebedrag is € 24.999. En ook goed om te weten: er geldt een subsidieplafond. Bij overschrijding volgt voor de subsidie een loting. De werkgever moet de subsidie vóór de start van het ontwikkelingsinitiatief aanvragen, maar ontvangt de eventuele subsidie pas na afronding van de activiteit.

Voorbereidingstijd

Er gelden veel voorwaarden - bijvoorbeeld voor de aan te leveren gegevens, de duur van een initiatief en het type kosten waarvoor subsidie mogelijk is - dus een mkb’er moet zich goed inlezen. Een organisatie kan hiervoor terecht bij Uitvoering Van Beleid SZW, die de SLIM-regeling uitvoert.

Deel dit artikel: