Positief rendement voor pensioenfonds bouw
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
25 april 2024

Dekkingsgraad bpfBOUW stijgt naar 126,0%

De actuele dekkingsgraad van bpfBOUW, het pensioenfonds voor de bouw waar ook werknemers van de cao-Afbouw onder vallen, nam in het eerste kwartaal van 2024 toe met 2,1 procentpunt tot 126,0%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) steeg met 0,6 procentpunt tot 125,3%.

BpfBOUW behaalde in het eerste kwartaal van 2024 een positief totaalrendement van 2,1%. Het uitstekende beleggerssentiment van eind 2023 hield ook begin 2024 aan. De waardestijging van bijna alle beleggingscategorieën zette zich voort. De beleggingscategorieën ‘Aandelen ontwikkelde markten’ en ‘Aandelen opkomende markten’ behaalden gedurende het kwartaal sterk positieve resultaten. De rente steeg gedurende het kwartaal, wat erin resulteerde dat de staatsobligaties en renteswaps een negatieve bijdrage leverden, terwijl bedrijfsobligaties en Emerging Market Debt het kwartaal positief eindigden. Alternatieve beleggingen behaalden eveneens positieve resultaten.

Totale vermogen neemt toe

De totale waarde van de pensioenverplichtingen van bpfBOUW nam in het eerste kwartaal toe met 0,1 miljard euro en bedroeg ultimo maart 52,8 miljard euro. De totale waarde van het beschikbare vermogen nam in het eerste kwartaal toe met 1,2 miljard euro en bedroeg ultimo maart 66,5 miljard euro.

Dekkingsgraden gestegen

De actuele dekkingsgraad steeg de afgelopen drie maanden met 2,1 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad nam met 0,6 procentpunt toe. Dit komt door het voortschrijdend gemiddelde: de dekkingsgraden uit het eerste kwartaal 2023 hebben plaatsgemaakt voor de gemiddeld hogere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het eerste kwartaal van 2024.

Deel dit artikel: