5 vragen over…
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
06 december 2023

De Afbouw App

De nieuwe Afbouw App draagt bij om bedrijfsprocessen slim te digitaliseren en projectdossiers digitaal te beheren. Er is een dashboard om processen, taken en formulieren in te richten en een mobiele app om on-the-job foto’s toe te voegen en formulieren te ondertekenen.

De Afbouw App helpt je om binnen 1 centraal systeem je project- en opdrachtinformatie op orde te houden. Medewerkers kunnen eenvoudig vanaf hun mobiel projectgegevens raadplegen en informatie en foto’s aan het projectdossier toevoegen. En de beheerder kan op afstand de projectvoortgang monitoren.

De Afbouw App helpt je om digitale projectdossiers aan te leggen, om medewerkers en onderaannemers te informeren over werkzaamheden, om op het werk de veiligheid te toetsen en om opdrachtgevers digitaal te laten tekenen voor meerwerk en oplevering. Er kunnen ook eenvoudig foto’s en documenten aan een project worden toegevoegd. Bij afronding van een project download je de onderdelen die je wenst toe te voegen aan een opleverdossier en het volledige bestand kan direct als pdf aan de opdrachtgever worden gemaild.

Je moet eerst bepalen wie er binnen het bedrijf beheerder wordt van de Afbouw App, waarna je op diens e-mailadres inloggegevens aanvraagt. De beheerder ontvangt vervolgens binnen 3 werkdagen inloggegevens en een uitgebreide handleiding. Hiermee kun je stap voor stap door het dashboard worden geleid. De beheerder kan vervolgens vanuit het dashboard medewerkers en onderaannemers toegang en inloggegevens geven om de mobiele app te gebruiken.

Leden van NOA en deelnemers van Afbouwkeur kunnen de Afbouw App kosteloos gebruiken. Stichting Afbouwkeur heeft de dasboardfuncties en de mobiele app ruim twee jaar geleden ontwikkeld, als hulpmiddel om de kwaliteit van het werk en de veiligheid op de bouwplaats te toetsen. Omdat dit ook een handig hulpmiddel is in het kader van de nieuwe Wkb, heeft Afbouwkeur de gebruiksrechten ter beschikking gesteld aan NOA-leden.

De Afbouw App is een handig hulpmiddel bij toepassing van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De Wkb zorgt namelijk voor verzwaarde eisen op het gebied van de waarschuwingsplicht en je aansprakelijkheid na oplevering. Ook kan de opdrachtgever een opleverdossier eisen. Pas daarom waar nodig jouw bedrijfsprocessen aan op de nieuwe wetgeving. De Afbouw App van NOA & Afbouwkeur helpt je om digitale projectdossiers te maken en te voorzien van fotomateriaal en de benodigde bewijsstukken. Hiermee kun je de risico’s voor jouw bedrijf inperken.

Inloggegevens kun je heel eenvoudig aanvragen op www.noa.nl/afbouwapp. Omdat we weten dat niet iedereen zin heeft om zelf de hele handleiding te lezen, organiseren we komend NOA Winterprogramma een cursus om het dashboard en de mobiele app te leren gebruiken. Je krijgt dan ook heel duidelijk uitgelegd welke risico’s je loopt met de Wkb en hoe de Afbouw App je hierbij kan ondersteunen. Hou voor de cursus onze nieuwsvoorziening in de gaten.

Deel dit artikel: