24% minder dan 3e kwartaal 2018
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
21 november 2019

Bouwvergunningen lopen terug

In het derde kwartaal van 2019 werd voor 13,1 duizend nieuwbouwwoningen een vergunning verleend. Dat is bijna 24 procent minder dan in het derde kwartaal van 2018. De vergunde bouwsom voor nieuwbouw en verbouwingen van woningen lag in het derde kwartaal van 2019 bijna 16 procent lager dan dezelfde periode een jaar eerder. Wel nam de omzet van de bouwsector verder toe in het derde kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de bouw.

Ook in de eerste twee kwartalen was het aantal vergunde nieuwbouwwoningen lager dan een jaar eerder. In totaal zijn er in de eerste drie kwartalen van dit jaar 39,6 duizend woningen vergund. In 2017 en 2018 lag dat aantal aan het eind van het derde kwartaal een kwart hoger, zo rond de 50 duizend.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een vroege indicator voor de hoeveelheid woningen die in de nabije toekomst gebouwd worden. Woningtransformaties (het omzetten van niet-woningen, zoals kantoren, in woningen) zijn niet in deze cijfers opgenomen. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is ongeveer twee jaar.

Ook minder vergunde bedrijfsgebouwen

Niet alleen in de woningsector liepen de vergunningen terug, ook voor bedrijfsgebouwen werd minder vergund. De vergunde bouwsom voor bedrijfsgebouwen was 14 procent lager dan een jaar eerder. De totale bouwkosten van afgegeven vergunningen voor het bouwen en verbouwen van woningen en bedrijfsgebouwen waren in het derde kwartaal 2019 met 3,9 miljard euro bijna 16 procent lager dan in het derde kwartaal van 2018.

Omzet bouw hoger

De omzet van de bouw was in het derde kwartaal van 2019 8,8 procent hoger dan een jaar eerder. De toename was groter dan in het tweede kwartaal. Gemiddeld genomen is de omzet van de bouw in de eerste drie kwartalen van 2019 iets minder hard gestegen dan in dezelfde periode van 2018. Gespecialiseerde (af)bouwbedrijven zagen hun omzet met 7,8 procent stijgen.

Bron: CBS

Bron: CBS
Deel dit artikel: