De bouw staat op slot
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
24 oktober 2019

Bouwbedrijven voeren publieksvriendelijk actie in Den Haag

Geen lange stoet van graafmachines, bulldozers, zandwagens en busjes vol bouwvakkers die het Nederlandse (snel)wegennet platleggen. De landelijke actiedag waartoe Stichting Grond in Verzet heeft opgeroepen moet vooral publieksvriendelijk worden. Diverse brancheverenigingen, waaronder VNO/NCW, MKB-Nederland, Bouwend Nederland, TLN, Cumela, AFNL, MKB Infra en NOA, ondersteunen de actie. Alhoewel de problematiek het ene bedrijf plat legt en het andere nog nauwelijks raakt, roepen we u op uw collega-ondernemers te steunen. Wanneer u actie wil voeren, vragen wij u zoveel mogelijk samen te reizen of met het openbaar vervoer naar Den Haag te komen. Op die manier wordt zo weinig mogelijk verkeersoverlast veroorzaakt.

FLITSENQUETE STIKSTOF, UW MEDEWERKING WORDT GEVRAAGD

VNO/NCW en MKB-Nederland inventariseren momenteel de schade. Miljarden aan investeringen die welvaart en werkgelegenheid opleveren, kunnen als gevolg van de zogenoemde PAS-uitspraak van de Raad van State niet doorgaan. Dat is voorlopig de uitkomst van het oordeel dat de Raad op 29 mei 2019 heeft geveld over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De PAS mag sindsdien niet meer worden gebruikt als basis voor toestemming voor activiteiten die stikstof uitstoten. Dat heeft duizenden projecten en initiatieven in de problemen gebracht. Onze koepel probeert de economische schade per provincie en sector in kaart te krijgen. Als u hinder van de PAS-uitspraak ondervindt, wilt u dan een korte enquête invullen? Geef direct uw mening

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 2 minuten. Dank voor uw medewerking!

Op het Haagse Malieveld verrijst een podium waar vanaf 10.00 uur een aantal sprekers, waaronder verantwoordelijk minister en staatssecretarissen, zullen verschijnen. Daarnaast willen de organisatoren dat de bouw zich van zijn beste kant laat zien. Tot 15.00 uur is er daarom op het Malieveld een tentoonstelling met het beste van de bouw. Vaklui als metselaars, stratenmakers en afbouwers kunnen hun vak laten zien, er zal - beperkt - materieel tentoongesteld worden en er wordt een prefabwoning in elkaar gezet.

Waarom deze actie?

Nederland zit al maanden op slot. De vergunningverlening in de bouw- en infrasector is grotendeels tot stilstand gekomen door veranderde regelgeving op het gebied van stikstof en PFAS. Huizen worden niet gebouwd, files worden niet aangepakt en ook de ambitieuze plannen uit het Klimaatakkoord kunnen niet worden uitgevoerd.

Heel Nederland is hiervan de dupe. Maar alle sectoren in de bouw krijgen harde economische klappen die ontstaan door de besluiteloosheid van dit kabinet. Ondanks herhaalde oproepen en heel veel overleg is dit kabinet er niet in geslaagd om het werk weer op gang te krijgen. Orderportefeuilles drogen op. Miljarden omzet staan op de tocht en duizenden banen op het spel. Nederland dreigt zo onnodig in een economische recessie te belanden.

Grond in Verzet

Het initiatief van de actiedag kwam van de Stichting Grond in Verzet - verenigde grondverzet bedrijven die door de strenge regels rondom zogenoemde PFAS (een verzamelnaam voor ongeveer zesduizend stoffen die door de mens gemaakt zijn en van nature niet in het milieu voorkomen). PFAS zit in tal van producten, zoals verf, tapijt en kleding. Voordat er nu grond verplaatst of gebaggerd kan worden, moet er eerst onderzoek gedaan worden naar de hoeveelheid PFAS in die grond of bagger. Grondverzetbedrijven kunnen door de strengere regels hun werk niet meer doen, waardoor veel bedrijven dreigen om te vallen. Bovendien heeft het niet kunnen verplaatsen van grond gevolgen voor de rest van de bouwketen. Daar komt de onzekerheid rondom stikstof nog bij. Sinds de Raad van State in mei bepaalde dat het door de overheid bedachte regels rondom de uitstoot van stikstof onwettig zijn, wordt er bijna geen bouwvergunning meer afgegeven. Tegen de plannen van adviseur Remkes om de veestapel fors in te krimpen kwamen duizenden boeren in opstand. Sindsdien verkeert de zaak in een impasse en zit Nederland op slot.

NOA ondersteunt de actiedag. Voorzitter Ger Jaarsma: “Een economische crisis dreigt, met bedrijven die omvallen en tienduizenden medewerkers die hun baan dreigen te verliezen. De geschatte schade bedraagt nu al meer dan 1 miljard euro en zal de komende maand(en) snel oplopen als de orderportefeuilles leeg raken. Dus zolang de acties publieksvriendelijk blijven trekken wij samen op met AFNL en steunen we onze collega bouwbedrijven.”

Deel dit artikel: