Moet de werkgever of werknemer betalen?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
04 februari 2021

Boete avondklok

Gelukkig kunnen we in de (af)bouw nog steeds volop doorwerken, maar daardoor kan het wel voorkomen dat uw werknemers tijdens de avondklok buiten zijn om hun werk te doen. Daarvoor verstrekt u uw werknemers een werkgeversverklaring en moeten ze ook een Eigen verklaring avondklok bij zich hebben. Maar wat als een werknemer vergeet om die verklaringen bij zich te hebben: wie moet dan de boete betalen?

Gelukkig kunnen we in de (af)bouw nog steeds volop doorwerken, maar daardoor kan het wel voorkomen dat uw werknemers tijdens de avondklok buiten zijn om hun werk te doen. Daarvoor verstrekt u uw werknemers een werkgeversverklaring en moeten ze ook een Eigen verklaring avondklok bij zich hebben. Maar wat als een werknemer vergeet om die verklaringen bij zich te hebben: wie moet dan de boete betalen?

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer tijdens zijn werk lijdt. Dit staat in de wet. Normaliter zou de werkgever de schade, of in dit geval de boete, moeten betalen, maar dit ligt anders als u kunt aantonen dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan. Ook als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, dan geldt de hoofdregel niet.

Als uw werknemers tijdens de avondklok moeten werken of reizen om van of naar het werk te komen, dan moet u in elk geval zorgen voor een ingevulde werkgeversverklaring. In het geval uw werknemer een boete krijgt omdat hij/zij de verklaringen niet kon overleggen, moet u ook kunnen aantonen dat u uw werknemer(s) duidelijke heeft geïnstrueerd over het gebruik van die werkgeversverklaring en de eigen verklaring. U kunt dat bijvoorbeeld doen door per mail te verwijzen naar onze nieuwspagina. 

De kans dat een boete voor het overtreden van de avondklok vanwege werk daadwerkelijk tot een gang naar de rechter lijdt, is gelukkig uitermate klein. U zult dan de rechter aan moeten tonen dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan. Daarnaast zou bij de werknemer sprake moeten zijn van opzet of bewuste roekeloosheid. Maar de avondklok is gebaseerd op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag en dan is het aan de rechter om te bepalen of deze wet aanleiding geeft om de boete tóch door de werknemer te laten betalen. Dit is ook het geval bij verkeersboetes. Alleen als de werkgever het ontstaan van een verkeersboete heeft bevorderd, dan kan de rechter oordelen dat de werkgever alsnog degene is die de verkeersboete moet betalen. Het is nu natuurlijk nog onbekend of een rechter in het geval van een boete voor overtreding van de avondklok gelijkelijk beslist. Het beste is om gewoon de verklaringen te verstrekken en uw medewerkers er op te attenderen dat ze die echt niet moeten vergeten. Dan kunnen vervelende discussies over een eventuele boete worden voorkomen. 

Deel dit artikel: