Verduurzamingsplannen van minister De Jonge
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
09 juni 2022

Beleidsprogramma gebouwde omgeving

‘In 2030 zijn onze woningen, scholen, winkels en kantoren veel beter geïsoleerd, is de cv-ketel niet langer de standaard om onze woningen mee te verwarmen, en is koken op gas vrijwel overal vervangen door elektrisch koken... We bouwen geïndustrialiseerd, circulair en natuurinclusief.’ Dat schrijft minister De Jonge in zijn beleidsprogramma voor het versneld verduurzamen van de gebouwde omgeving. Maar hoe moet die klus worden geklaard? 

Om dit te bereiken wordt in Nederland de verduurzaming in de gebouwde omgeving aanzienlijk versneld. Dat is nodig, schrijft de minister, omdat de recentste rapporten van het IPCC laten zien dat het steeds moeilijker wordt om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Even urgent is dat West-Europa haar afhankelijkheid van aardgas snel vermindert. In het nieuwe beleidsprogramma van minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening beschrijft hij hoe de gebouwde omgeving versneld moet worden verduurzaamd. 

Duidelijkheid wanneer wat

In het plan staat dat er normen komen voor het verduurzamen van huurwoningen, utiliteitsgebouwen en voor verwarmingsinstallaties. Het is de bedoeling dat gebouweigenaren duidelijkheid krijgen over welke stappen wanneer gezet moeten worden, zodat dit kan worden meegenomen in investeringsoverwegingen in een woning of het afsluiten van een lening of hypotheek. Zo wil het kabinet stapsgewijs af van slecht geïsoleerde woningen, slechte energieprestaties en de mono cv-ketel.

Programmalijn

Het is niet eenvoudig om van individuele maatregelen naar een meer collectieve aanpak te komen. Daarom wil de minister middels 5 programmalijnen een aanbod ontwikkelen waar mensen enthousiast over worden:

  1. Gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie 
  2. Individuele aanpak woningen 
  3. Aanpak utiliteitsgebouwen 
  4. Bronnen en infrastructuur 
  5. Innovatie in de bouw

Innovatief en duurzaam bouwen

De doelstelling is dat er in 2025 veel gelijk­soortige woningtypen worden gebouwd, met producten van hogere (milieu)kwaliteit en lagere kosten. In 2030 moet industrieel en in een gedigitaliseerd proces bouwen en verbouwen de standaard zijn. Het streven is om daarmee de helft van de totale markt te bedienen. Dit vraagt een substantiële toename van gespecialiseerde verduurzamingsbedrijven, bouwers en toeleveranciers die volgens een prefab proces werken. 

Uitwerking is nodig

Veel genoemde acties in het Beleidsprogramma zijn nog niet financieel uitgewerkt. De visie en richting zijn nu in elk geval wel helder. We zijn benieuwd naar een verdere uitwerking en vooral de acties waar ondernemers wat van merken.

Deel dit artikel: