Veiliger en gezonder werken
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 juli 2022

Bedrijfstakverslag Volandis

Volandis, het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw, heeft over 2021 een bedrijfstakverslag gepubliceerd. Eén van de bevindingen is dat meer dan de helft van de medewerkers in de bouwsectoren onveilige situaties ervaart. 

Bevraagde medewerkers, die onveilige situaties ervaren, geven tegelijkertijd aan dat er geen extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. In het verslag wordt verder gerapporteerd dat rokende bouwplaats medewerkers, die blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen, drie keer zo vaak luchtwegklachten ervaren. 

Te zwaar

40% van de bouwplaats medewerkers heeft aangegeven te weinig ‘intensief’ te bewegen. Gedurende hun lichamelijk zware werk zijn medewerkers natuurlijk wel in beweging, maar na het werk wordt dan niet meer gewandeld of gesport. Twee derde is volgens het onderzoek te zwaar. 

Ontwikkeling

Ondervraagde medewerkers hebben aangegeven met hun ontwikkeling aan de slag te willen, mits het doel helder is. Er wordt daarom nu gewerkt aan een pilot voor een passende tool waarmee medewerkers zelf aan de slag kunnen. 

Lagere stressbeleving

Ondanks de oplopende werkdruk is er op stressbeleving ook goed nieuws; coachend leiderschap heeft een positieve invloed op de stressbeleving. Het geven van waardering en erkenning en het vermogen om conflicten op te lossen, draagt bij aan een kortere verzuimperiode. 

PAGO 

Werknemers in de afbouw kunnen gebruikmaken van preventiezorg, zoals het deelnemen aan de PAGO. Lees er meer over  

Deel dit artikel: