Er gaat wellicht iets veranderen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
02 maart 2022

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Wie een familiebedrijf erft of geschonken krijgt, moet inkomstenbelasting en erf- of schenkbelasting betalen. Wordt het bedrijf binnen de familie voortgezet, dan biedt de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) uitkomst. De waarde, of een gedeelte daarvan, wordt dan door de Belastingdienst vrijgesteld.

Het is al jaren een mooie fiscale regeling om de overdracht van familiebedrijven goed te regelen, zonder dat er veel geld uit het bedrijf gaat in verband met belastingaanslagen. Bij de overdacht van het bedrijf kan men gebruik maken van een 100% schenkingsvrijstelling tot een bedrag van afgerond € 1,1 miljoen. Boven de € 1,1 miljoen geldt een vrijstelling van 83%. Natuurlijk worden er wel diverse voorwaarden gesteld, maar ondanks dat blijft het heel interessant.  

Maar er gaat wellicht wat veranderen…

De continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door (reële) bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Tegelijk wordt oneigenlijk gebruik van de huidige faciliteiten tegengegaan. In Den Haag is men de huidige regelingen aan het evalueren. We moeten wachten op de uitkomsten van de evaluatie, zodat duidelijk wordt wat er gaat gebeuren. Er gaan echter geluiden op dat de BOR in 2023 niet meer zal bestaan. Nu gebeurt het wel vaker dat politiek Den Haag vandaag zus zegt en morgen zo. Maar we willen er toch graag voor waarschuwen. Mocht u van plan zijn om de onderneming over te dragen, dan raden we u aan om te bekijken of u uw (gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht kunt vervroegen. 

Bedrijfsopvolgings-regeling (BOR)

Bedrijfsopvolgings-regeling (BOR)

Deze uitleg en waarschuwing over de BOR komt van Olde Hartman Advies, begunstigend lid van NOA. Als NOA-lid kunt u tegen voordeeltarieven gebruik maken van de diensten van dit overname-adviesbureau: Olde Hartman Advies biedt NOA-leden kosteloos een eerste adviesgesprek aan.

Deel dit artikel: