Nieuwe Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
21 juli 2022

Arbeidsrecht wijzigingen per 1 augustus

Op 1 augustus gaat de nieuwe Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in. Dat houdt in dat je je als werkgever aan extra regels moet houden. We leggen de veranderingen kort uit.

Studiekostenbeding

Het is heel gebruikelijk dat werkgever en werknemer een studiekostenbeding sluiten. Bijvoorbeeld met afspraken over het tijdig afronden van een opleiding, of een (gedeeltelijke) terugbetaling van studiekosten als een werknemer ontslag neemt. Leden van NOA kunnen hiervoor een voorbeeldcontract gebruiken. Vanaf 1 augustus is het echter niet meer mogelijk om een studiekostenovereenkomst af te sluiten voor een verplichte opleiding die op grond van de wet of cao gevolgd moeten worden. Denk dan aan opleidingen op het gebied van veiligheid en vakbekwaamheid. De medewerker moet deze opleidingen bovendien onder werktijd kunnen volgen. De kosten van deze opleidingen kunnen niet meer worden afgetrokken van de transitievergoeding.

Nevenwerkzaamheden

Per 1 augustus is het alleen nog toegestaan om in een arbeidsovereenkomst op te nemen dat nevenwerkzaamheden verboden zijn als daaraan is toegevoegd dat er wel sprake moet zijn van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Als je je als werkgever vervolgens beroept op het beding in de arbeidsovereenkomst, zal je wel altijd moeten motiveren op grond van welke objectieve rechtvaardigingsgrond de nevenwerkzaamheden niet zijn toegestaan. Een voorbeeld van een objectieve rechtvaardiginsgrond kan zijn: Een werknemer werkt fulltime bij een bedrijf in onze sector en wil daarnaast bij een taxibedrijf tot 2.00 in de nacht werken. Dit zou kunnen leiden tot een overtreding van de Arbeidstijdenwet. Dit kan daarom een objectieve rechtvaardigingsgrond zijn om deze nevenwerkzaamheden te weigeren.

Uitgebreidere informatieplicht

Ook is in de nieuwe wet opgenomen dat werkgevers een uitgebreidere informatieplicht hebben naar hun werknemers over arbeidstijden, arbeidsduur etc. Dit geldt alleen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus worden gesloten. 

Ander punt in de richtlijn is dat werknemers aanspraak kunnen maken op de Wet flexibel werken. Overigens is onlangs een initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wiltaangenomen, waardoor de wet flexibel werken zal worden aangepast. 

Lees in de factsheet over de EU-richtlijn van de overheid welke veranderingen er voor werkgevers en werknemers worden doorgevoerd. 

Deel dit artikel: