Nog geen noodmaatregelen stikstofproblematiek
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
26 september 2019

Advies commissie-Remkes

Op 25 september presenteerde de commissie Remkes het onderzoek naar de stikstofproblematiek. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State dat de overheidsregels voor stikstofuitstoot niet door de beugel kunnen. Dit heeft grote gevolgen voor allerlei bouwprojecten, maar ook voor (o.m.) de agrarische sector.

Op dit moment liggen vele duizenden bouwprojecten - groot en klein - stil door de Stikstofuitspraak van de Raad van State en steeds meer aannemers krijgen te horen dat vergunningen niet worden verleend of ingetrokken. Onder aanvoering van oud-minister Johan Remkes deed een commissie onderzoek en bracht advies uit.

De commissie Remkes beveelt de overheid aan dat alle voorstellen in het boekwerk worden uitgevoerd. Eerst moet de natuur worden beschermd en daarna kunnen andere problemen worden opgelost. Maar er zullen toch echt snel noodmaatregelen moeten worden bedacht, anders komt er van de enorme bouwopgave die moet worden uitgevoerd weinig terecht.

Via de koepel MKB-Nederland/VNO-NCW is eerder deze maand al een tienpunten prioriteitenlijst aangereikt. Overheden kunnen namelijk bij het vergunningverleningsproces terugvallen op het toetsingskader van vóór het Programma Aanpak Stikstof, dat door de Raad van State naar de prullenbak is verwezen. Het eerdere toetsingskader was gelet op alle rechtspraak helder. Daarvoor is geen nieuw beleid nodig. Onderzoek heeft allang uitgewezen dat alles onder de 1 mol stikstof per hectare per jaar geen negatief effect op de natuur heeft. Branches hebben daarom gezamenlijk opgeroepen om kleine projecten die nauwelijks stikstoot uitstoten gewoon door te laten gaan.

Lees ook het infoblad dat MKB-Nederland/VNO/NCW heeft gemaakt met de veelgestelde vragen over de stikstofproblematiek.

Deel dit artikel: