Subsidie om werknemers te helpen met lezen en schrijven
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
18 januari 2024

Actieprogramma Tel mee met Taal

Van 1 januari 2024 tot 29 februari 2024 kun je subsidie aanvragen voor deelname aan het programma Tel mee met taal. Hierdoor worden de basisvaardigheden om te lezen, rekenen en schrijven verbeterd. De subsidie kan zowel voor medewerkers als voor ZZP-ers worden aangevraagd.

De subsidieregeling Tel mee met Taal is voor werkgevers, die medewerkers (of ZZP-ers die op regelmatige basis voor het bedrijf werken) te helpen met het verbeteren van de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dit is belangrijk om bijvoorbeeld veiligheidsinstructies te kunnen lezen, werkopdrachten te begrijpen en noodzakelijke registraties (uren of meer- en minderwerk) te kunnen doen. 

Het schijnt dat medewerkers die op de werkvloer een (taal)cursus hebben kunnen volgen minder fouten maken, effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Vaak dalen de werkstress en het ziekteverzuim.

Hoe werkt de subsidie

Door de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS worden dit jaar maximaal € 5.100.000 aan subsidies beschikbaar gesteld via het actieprogramma Tel mee met Taal. De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage van 33% van de kosten van de cursus of andere activiteit. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, vindt loting plaats. Het maakt niet uit of de medewerker of ingehuurde ZZP-er Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. De subsidie kan bovendien voor meerdere opleidingstrajecten worden gebruikt.

Taalniveau 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de medewerker wel eerst een gevalideerde toets afleggen, omdat de subsidie alleen voor medewerkers is met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2. De kosten van zo’n toets zijn voor eigen rekening. Er komt dus wel wat bij kijken om medewerkers middels subsidie hun taalvaardigheden te laten verbeteren.

Meer info op Tel mee met Taal.

Deel dit artikel: