Vanaf 1 juli 2020
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
25 juni 2020

Aanvullend geboorteverlof voor partners

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners die in loondienst werken, conform de wet WIEG, eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen, maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020: 5 weken

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof is onbetaald. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

UWV-uitkering tijdens aanvullend geboorteverlof

Werkgevers kunnen voor hun werknemers bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen. Deze uitkering is maximaal 70% van hun dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon).

Hoe vraagt uw medewerker aanvullende geboorteverlof aan?

Minimaal 4 weken voor uw medewerker het aanvullende geboorteverlof wil laten ingaan, moet hij dat bij zijn werkgevers melden Dat kan met een brief of e-mail. Kan hij het aanvullende geboorteverlof niet op tijd aanvragen, bijvoorbeeld omdat het kind te vroeg geboren wordt? Dan moet hij het zo snel mogelijk melden.

In de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof moet staan:

  • Wanneer uw medewerker het verlof wil opnemen. Dat kan  afhangen van de datum van de bevalling, het bevallingsverlof van zijn partner of van het normale geboorteverlof van 1 week.
  • Hoeveel hele weken het verlof gaat duren: 1, 2, 3, 4 of 5 weken.
  • Over hoeveel weken het verlof wordt uitgespreid.

Voordat uw medewerker het aanvullende verlof opneemt, moet hij eerst het ‘normale’ geboorteverlof voor partners (1 week) opnemen.

Uw medewerker moet het aanvullende geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. hij kan alleen aanvullend geboorteverlof krijgen als het kind op of na 1 juli 2020 geboren is.

Een werkgever kan het verlof tot 2 weken van tevoren nog veranderen. Maar alleen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. U kunt bijvoorbeeld andere dagen of andere weken voorstellen. Dat mag alleen in overleg met de werknemer.

Een werkgever kan namens de medewerker de uitkering voor het aanvullende geboorteverlof aanvragen bij het UWV. Dit kan vanaf 4 weken voor het aanvullend geboorteverlof tot 4 weken na de laatste verlofdag. De werkgever heeft daar de geboortedatum van het kind voor nodig.

Deel dit artikel: