Medio 2022 wordt wijziging aan Tweede Kamer gestuurd
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
25 november 2021

Aanscherping brandklasse-eis gevels

Demissionair minister Ollongren heeft enkele weken geleden in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat ze voorbereidingen treft om de brandklasse-eis voor hoge gevels aan te scherpen. Dit naar aanleiding van het onderzoeksrapport naar de brand in de Grenfell Tower, alweer enkele jaren gelden.

Ollongren verwacht de Kamer medio 2022 een wijziging van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) voor te kunnen leggen. Ze heeft voorgesteld om de brandklasse-eis voor gevels aan te scherpen voor hoge gebouwen waarin wordt geslapen, of verminderd zelfredzame personen aanwezig zijn. Dit naar aanleiding van de enorme brand in de Grenfell Tower van 2017 waar uitgebreid onderzoek naar is gedaan. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft adviesbureau DGMR onderzocht of de huidige brandklasse-eis voor gevels van gebouwen wel voldoende is voor bepaalde risicovolle situaties.

Onderzoeksrapport

DGMR heeft een onderzoekrapport uitgebracht, dat door de Rijksoverheid is gepubliceerd. Daarin wordt aanbevolen om in de bouwregelgeving de brandklasse-eis voor hoge gevels aan te gaan scherpen. De aanscherping zal worden uitgewerkt in een wijziging van het Bbl. 

Aanpassing regels voor bepaalde gevels vanaf 30 meter hoogte

Het is nog niet duidelijk hoe de regelgeving precies wordt, maar in het rapport is aanbevolen om de brandklasse-eis voor gevels van gebouwen van 50 meter of hoger waarin mensen slapen of verminderd redzame personen aanwezig zijn, aan te scherpen. Voor zorggebouwen en gevangenissen gaat de aangescherpte eis naar verwachting al vanaf 30 meter gelden, wanneer er boven die hoogte geen trappenhuis is waarnaar de WBDBO vanuit de buitenruimte 30 minuten bedraagt of wanneer er maar één trappenhuis beschikbaar is.

Brandklasse A2 

Er wordt aanbevolen om de brandklasse-eis van de gevels in bovengenoemde gevallen aan te scherpen naar brandklasse A2, met een vrijstelling voor 5% van het geveloppervlak. Omdat het aantal slachtoffers door gevelbranden in Nederland tot nu toe (gelukkig!) erg gering is, zal er waarschijnlijk na een bepaalde periode een herijking gaan plaatsvinden op basis van de casuïstiek van branden op dat moment. 

Mogelijk ook nieuwe eisen houtbouw

Ollongren heeft in dezelfde brief ook geschreven dat ze het normalisatie-instituut NEN heeft gevraagd om in 2022 na te gaan of de in het Bouwbesluit opgenomen NEN-normen voor brandveiligheid wel voldoende zijn voor de nieuwe toepassing van hout in gebouwen. Mogelijk moeten ook die normen voor de brandveiligheid worden aangepast. 

Deel dit artikel: