TBA biedt objectieve en deskundige oplossing
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Zakelijk geschil over natuursteen?

De werkzaamheden die door de natuursteenbedrijven worden uitgevoerd, voldoen in veruit de meeste gevallen aan de kwaliteitseisen die daaraan gesteld mogen worden. Maar een enkele keer kan een opdrachtgever niet tevreden zijn over het eindresultaat. Als een zakelijke opdrachtgever en het natuursteenbedrijf onderling niet tot een aanvaardbare oplossing komen, ontstaat er een geschil dat kan worden voorgelegd aan het Technisch Bureau Afbouw: Dit bureau werkt onafhankelijk en de deskundigen beschikken over natuursteenkennis en jarenlange ervaring.

Door het inschakelen van Technisch Bureau Afbouw (TBA) kan een voor alle partijen aanvaardbare oplossing worden bereikt, zonder dat het tot een langdurige en kostbare juridische procedure hoeft te komen.

Experts / deskundigen:

De experts / deskundigen van TBA zijn vooraf getoetst op onafhankelijkheid, objectiviteit, deskundigheid en vakmanschap.

TBA kan u helpen met:

  • kwaliteitscontrole
  • schadediagnose
  • bindend advies

Zij bieden nog andere technische adviezen, echter wanneer men een zakelijk geschil goed en snel wenst te beslechten, zijn de genoemde diensten de meest voor de hand liggende. We zullen ze kort toelichten:

Kwaliteitscontrole:

Wordt er getwijfeld aan de geleverde kwaliteit? Dan kan een expert/deskundige van TBA dit controleren. Er wordt dan beoordeeld of dat wat is afgesproken, ook is geleverd. Met een betrouwbare kwaliteitscontrole voorkomt u slepende kwesties en juridische procedures. De technisch adviseur beoordeelt de kwaliteit van het werk aan de hand van de daarvoor geldende criteria, richtlijnen, bestekken, normen en gemaakte afspraken.

Schadediagnose:

Als partijen constateren dat er schade is, kan een schadediagnose van TBA uitkomst bieden. Want in de praktijk is een schade niet altijd even gemakkelijk te verklaren. Terwijl dat heel belangrijk is om goed te kunnen herstellen. Bij een schadediagnose zoekt de expert/deskundige naar de oorzaak en adviseert desgewenst ook voor mogelijke oplossingen of herstel. Hiervan wordt een rapport gemaakt.

Bindend advies:

In sommige gevallen is een bindend advies de enige manier om uit een conflict te komen. Bij een bindend advies dienen opdrachtgever en opdrachtnemer allebei akkoord te gaan met de aanvraag. Voorafgaand aan het onderzoek heeft de deskundige geen contact met beide partijen. Beide partijen worden wel uitgenodigd om aanwezig te zijn op de locatie tijdens het onderzoek. In een rapport legt de TBA-deskundige de onderzoeksresultaten vast en wordt een bindend advies geformuleerd. De uitspraak is bindend voor beide partijen. De omvang van een onderzoek kan variëren. Er kunnen ook aanvullende onderzoeken nodig zijn, zoals een schadediagnose.

Wat kost de behandeling van een zakelijk geschil?

Hoeveel u precies betaalt, hangt af van de klacht en de daarbij passende af te nemen dienst. U ontvangt voorafgaand van het TBA een kostenindicatie.

Meer informatie:

Uitgebreide informatie over de diensten van TBA en contactgegevens vindt u op www.tbafbouw.nl.

Consumenten geschillen:

Consumenten, die een klacht hebben over een natuursteenbedrijf aangesloten bij NOA, kunnen terecht bij de Geschillencommissie in Den Haag. Er is een aparte onafhankelijke geschillencommissie voor natuursteen. Meer info.