Woningbouwproductie groeit niet hard genoeg
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Woningvraagstuk voorlopig niet opgelost

EIB publiceerde nieuwe rapporten over ‘het grote woningvraagstuk’. Er werd onderzoek gedaan naar de vergunningverlening op nieuwe woningen en ook werd bekeken of de woningbouwplannen aansluiten bij de vraag/behoefte van toekomstig bewoners. Voorlopig blijft er woningnood bestaan.

Op eigen initiatief deed EIB onderzoek naar de kwalitatieve woningvraag in de periode 2021-2030. Want de woningbouwplannen voor de periode tot 2030 sorteren zwaar voor op binnenstedelijke locaties en appartementen. 80% van de geplande locaties is binnenstedelijk en 65% van het geplande aanbod bestaat uit appartementen. Maar een eerste duidelijke conclusie van de onderzoekers is dat er veel meer vraag is naar grondgebonden woningen. Natuurlijk zorgen trends als migratie en individualisering wel voor meer vraag naar appartementen in de steden, maar lang niet in die mate als in de woningbouwplannen nu is verankerd. De vraag naar appartementen is veel minder groot dan die naar eengezinswoningen. 

Download het volledige EIB-rapport over kwalitatieve woningvraag

Ook onderzocht EIB de vergunningverlening voor nieuwe woningen. Naar verwachting neemt die na dit jaar opnieuw met 10.000 woningen toe. Hierdoor is het aantal woningen in de vergunningverlening na het dieptepunt in 2019 weer toegenomen met ruim 30%. Ook de woningbouwproductie veert weer op: in 2021 groeit de nieuwbouwproductie met ruim 8% en in 2022 verwacht EIB dat er dubbele groeicijfers worden gerealiseerd. Toch blijft het aantal daadwerkelijk opgeleverde woningen de komende jaren achter bij het dynamische productiebeeld. Pas in 2024 worden weer aantallen opgeleverde woningen gerealiseerd van rond de 80.000. 

Woningnood blijft daarmee voorlopig nog het beeld op de Nederlandse woningmarkt.

Bron: EIB