Wanneer betalen en betaald worden?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Wettelijke betalingstermijnen

De wettelijke betalingstermijn van een factuur bedraagt 30 dagen als er geen betalingstermijn is afgesproken. Het is mogelijk om een kortere betaaltermijn af te spreken, maar de wet stelt grenzen aan langere betaaltermijnen.

De maximale betalingstermijn die wettelijk is toegestaan, is afhankelijk van de debiteur waarmee u zaken hebt gedaan. Voor grote ondernemingen gelden namelijk strengere regels dan voor kleine bedrijven (MKB/ ZZP). Voor de overheid gelden ook andere regels. Voor particulieren (consumenten) gelden geen wettelijke betaaltermijnen.

Hieronder zijn de verschillende wettelijke betalingstermijnen vermeld:

Wettelijke betalingstermijn in dagenBedrijf Overheid Grote onderneming
Geen betalingstermijn overeengekomen303030
Maximale betalingstermijn603060

Maximale betalingstermijn bij wettelijke uitzondering

60+60

niet mogelijk

Let op:

  • De vermelde betalingstermijn begint te lopen na ontvangst van de factuur, dus niet vanaf de factuurdatum.
  • 'Niet mogelijk' betekent dat het niet is toegestaan om een beroep te doen op een wettelijke uitzonderingssituatie voor een langere betalingstermijn. Een langere betaaltermijn is dan nietig (ongeldig).
  • De wettelijke betalingstermijnen voor bedrijven en de overheid gelden per 16 maart 2013.
  • De wettelijke betalingstermijn voor zogenaamde grote ondernemingen die zaken doen met het MKB of ZZP-ers geldt per 1 juli 2017. Let op het overgangsrecht tot 1 juli 2018.
  • In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht bestaat er géén wettelijke betalingstermijn van veertien (14) dagen.
  • Bovenstaand overzicht vermeldt alleen de hoofdlijnen. Lees daarom ook de toelichting die past bij uw soort klant/debiteur (zie de infographic en toelichting hieronder).

Hoe lang is de wettelijke betalingstermijnen voor MKB/ZZP?

Per 1 juli 2018 worden kleine ondernemers beter beschermd tegen onredelijk lange betalingstermijnen van grote ondernemingen. Hoewel deze wet al geldt per 1 juli 2017 voor betalingstermijnen in nieuwe contracten, gaf deze wet grote ondernemingen één jaar de tijd om langere betalingstermijnen in bestaande contracten te verkorten tot maximaal 60 dagen. Dat is dus niet meer het geval en dit betekent dat u aanspraak kunt maken op de verschuldigde wettelijke handelsrente en incassokosten vanaf 30 dagen na ontvangst van hun factuur. In de praktijk kan het echter lastig zijn om op deze manier aan te manen en extra in rekening te brengen, omdat onderaannemers bang zijn de goede relatie te verstoren. Wettelijk gezien heeft u er echter recht op.

Onderstaande infographic is ontwikkeld waarin eenvoudig kan worden nagegaan hoe lang de wettelijke betalingstermijn is per 1 juli 2018. De infographic is opgesteld vanuit het perspectief van een MKB-ondernemer of ZZP-er en is actueel per 1 juli 2018. Aangezien de wetgeving sindsdien niet is gewijzigd, kan de infographic nu nog steeds worden gevolgd: