Ook kortdurend cursorisch onderwijs mogelijk
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Wettelijk erkende Natuursteenopleidingen

Werknemers in de natuursteensector kunnen zich op diverse wijze laten (bij)scholen. Er zijn officiële opleidingen op niveau 2, 3 en 4 en tevens kortdurend cursorisch onderwijs. Natuurlijk is er verschil tussen cursussen en wettelijk erkend onderwijs.

Alle door het ministerie erkende opleidingen voor de natuursteenbranche kunnen alleen bij het ROC Midden Nederland worden gevolgd. Het betreft de niveau 2 opleidingen natuursteenbewerker machinaal en ambachtelijk, de niveau 3 opleiding allround natuursteenbewerker en de niveau 4 opleiding werkvoorbereider.

Officiële opleidingen bij ROC Midden Nederland

Alleen ROC Midden Nederland mag in de natuursteensector diploma’s toekennen die geaccrediteerd zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Leerlingen van de ROC-opleiding ontvangen een landelijk erkend diploma, welke voldoet aan alle gestelde eisen.

Andere cursussen voor de sector

Het BranchePlatform Natuursteen biedt korte cursussen aan die ondernemers en werknemers in de bedrijfstak op specifieke onderdelen bijschoolt. Ook het Kenniscentrum Steen (niet gelieerd aan NOA) biedt opleidingen aan; deze lesdagen zijn geen vervanging voor de meerjarige officiële opleiding. We willen u er op attenderen dat het kortdurende cursussen betreft en geen wettelijk erkende opleiding. Behaalde certificaten bij deze cursussen van het Kenniscentrum Steen zijn niet in te ruilen voor diplomering of vrijstelling van onderwijs. De certificaten van deze cursus gelden niet voor een aanvraag voor het zogeheten EVC-traject en leveren geen diploma of vrijstellingen op.

Wettelijk erkende opleidingen

De door het Ministerie van Onderwijs erkende natuursteenopleidingen zijn:

  • Basisberoepsopleidingen (niveau 2, opleidingsduur 2 jaar)
  • Allroundopleiding Natuursteen (niveau 3, opleidingsduur 3 jaar)
  • Kaderopleiding (niveau 4, opleidingsduur 1,5 jaar)

Deze opleidingen worden door het BranchePlatform Natuursteen en ROC Midden-Nederland aangeboden. Na afronding van deze natuursteenopleidingen wordt dit beloond met een erkend MBO-diploma. Wilt u een erkende natuursteenopleiding volgen dan kunt u het beste contact opnemen met het BranchePlatform Natuursteen voor een inhoudelijke toelichting op de keuzemogelijkheden.