Download een voorbeelformulier
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Werken met werkbriefjes

Spreek met uw medewerkers een vast moment af waarop werkbriefjes worden ingeleverd.  Bijvoorbeeld op vrijdagmiddag of maandagmorgen. 

Het is voor medewerkers een taak die ze consequent moeten verrichten. Urenverantwoording is veelal ook nodig voor uw opdrachtgevers. Laat ze hun eigen naam en weeknummer noteren. Ook de naam van de opdrachtgever en projectnaam/nummer kunnen erop geregistreerd worden. Per project kunnen ze de werktijden en verbruikte materialen noteren.