Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Wanneer is een ZZP-er daadwerkelijk ondernemer?

Zoals in zoveel sectoren in Nederland, wordt ook in de afbouwsector veel gewerkt met Zelfstandigen Zonder Personeel uit binnen- en buitenland. ZZP-ers zijn zelfstandig ondernemers, het gaat ook regelmatig om voormalige werknemers van bedrijven die voor zichzelf begonnen zijn. Wanneer u met ZZP-ers samenwerkt, is het belangrijk dat zij een echte ondernemersstatus hebben.

Aan het werken met ZZP-ers lijken op het eerste gezicht bijna alleen maar voordelen te zitten. Geen gedoe met allerlei personeelsaangelegenheden, geen risico’s ten aanzien van sociale verzekeringspremies, ziekteverzuim, flexibeler kunnen inspringen op veranderingen in het werkaanbod zonder rekening te hoeven houden met de ontslag etc. Er zijn echter wel degelijk een flink aantal risico’s waar u mee te maken kunt krijgen als u uw zaken niet goed op orde heeft. We belichten de diverse punten die van belang zijn als u ZZP-ers in wilt schakelen. Belangrijk is dat de ZZP-er de status van ondernemer heeft in het kader van de Wet op de Inkomstenbelasting.

Status ZZP-er

Iedereen in Nederland kan zich als ondernemer inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een BTW-nummer aanvragen bij de fiscus. Regelmatig blijkt dat veel mensen denken dat men dan met een ZZP-er van doen heeft. De term ZZP-er bestaat wettelijk gezien niet. Waar het bij de ZZP-er om gaat, is dat hij voor de sociale verzekeringen en loon-en inkomstenbelasting als zelfstandig ondernemer met winst uit onderneming wordt gezien. Of dit zo is, wordt door de fiscus vastgesteld. Hiervoor zijn een aantal criteria essentieel:

Marktgericht handelen

 • Zijn er meerdere opdrachtgevers? (richtlijn is 3 of meer, maar niet per definitie bepalend)
 • Is de ZZP-er (o.a. financieel) onafhankelijk van die opdrachtgevers?
 • Doet de ondernemer  aan werving?
 • Komen de prijzen tot stand in vrije onderhandeling?
 • In hoeverre is de ZZP-er vrij om werktijden en werkvoorwaarden zelf te bepalen?
 • Presenteer hij zich als zelfstandig ondernemer (dus in principe geen kleding van opdrachtgever e.d.)?

Organisatie van werk en kapitaal

 • Heeft de ZZP-er bedrijfsmiddelen? (auto, gereedschap etc.)
 • Heeft de ZZP-er, voor zover nodig, een eigen werkruimte?
 • Moet de ZZP-er zelf de arbeid verrichten om zijn opbrengst te behalen? Uitgangspunt daarbij is dat de ZZP-er in principe vrij is om zich (eventueel pas na overleg met de opdrachtgever) te laten vervangen door derden

Ondernemersrisico

 • Is er een, reële,  kans dat de ZZP-er een opdracht níet binnenhaalt?
 • Is er risico dat hij zijn investeringen niet terugverdient?
 • Loopt de ZZP-er het  risico dat zijn opdrachtgevers of klanten niet betalen of kunnen betalen?

Winst

 • Streef de ZZP-er naar winst?
 • Is er redelijkerwijs, op enige termijn, winst te verwachten

De beoordeling van de criteria

Soms is het moeilijk om een bepaald criterium duidelijk te krijgen. De beoordeling van het ondernemerschap hangt niet af van slechts één criterium; het complex van omstandigheden bepaalt of de ZZP-er als ondernemer wordt beschouwd.