Erkend leerbedrijf worden
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Voorwaarden om een leerling in dienst te nemen

Om aan de vraag naar gekwalificeerd personeel te voldoen, nemen veel bedrijven leerlingen in dienst, of huren deze leerling in via een Samenwerkingsverband / het NOA Opleidingsbedrijf Afbouw. Het is echter niet toegestaan ‘zomaar’ een leerling in dienst te nemen. Daarvoor moet een bedrijf door de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de bedrijfstak worden erkend als Erkend leerbedrijf. Maar hoe wordt u een Erkend leerbedrijf?

Veel bedrijven in de afbouw vinden het bezwaarlijk om zelf leerlingen in dienst te nemen. Tal van vragen komen dan op: Zal de leerling wel bevallen? Heb ik voldoende tijd om de leerling te begeleiden? Wat zijn de risico’s als het de leerling niet bevalt, of als de leerling onvoldoende vaardigheden heeft om het beroep en het te volgen onderwijs op een goede wijze uit te oefenen?

Leerling inhuren via NOA Opleidingsbedrijf Afbouw

Om aan al deze bezwaren tegemoet te komen, heeft NOA het initiatief genomen om NOA Opleidingsbedrijf Afbouw in het leven te roepen. Leerlingen treden in dienst van het NOA Opleidingsbedrijf, waarna Erkende leerbedrijven de leerling voor een aantal uren/dagdelen kan inhuren. Er bestaat dan een dienstverband tussen het NOA Opleidingsbedrijf Afbouw en de leerling/werknemer. Het werkgeversrisico ligt bij het NOA Opleidingsbedrijf Afbouw, evenals de begeleiding van de leerling/werknemer. Als u als bedrijf een leerling van het NOA Opleidingsbedrijf Afbouw inhuurt, moet u uiteraard wel betalen voor het aantal uren of dagdelen waarvoor de leerling / werknemer wordt ingehuurd. Meer informatie over de mogelijkheden en voordelen van het NOA Opleidingsbedrijf Afbouw leest u op de aparte website.

Zelf een leerling in dienst nemen

Zoals aangegeven kunt u er ook voor kiezen om de werknemer zelf in dienst te nemen. Ook dan moet u een door de SBB en bedrijfstak Erkend Leerbedrijf  zijn.

Voorwaarden

Als erkend leerbedrijf voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  1. U biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij onderwijs volgt, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  2. U stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. U maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  3. U bent bereid om samen te werken met de school en SBB en u verstrekt daartoe de benodigde informatie.
  4. U gaat akkoord met vermelding van uw bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.

Meer informatie, of een aanvraag indienen om Erkend leerbedrijf te worden? We verwijzen u graag naar de website van SBB.