Wat te doen als u individuele loonsverhoging geeft, buiten de cao om
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Voorkom dubbele loonsverhoging

Besluit u een individuele loonsverhoging te geven aan een werknemer, voorkom dan dat u dubbele loonsverhoging moet betalen als er later een nieuwe cao wordt gesloten. We lichten het toe met een voorbeeld en adviseren juridisch advies in te winnen.

Het kan voorkomen dat de cao is afgelopen en er nog geen nieuwe cao is afgesproken. Natuurlijk proberen we dit te voorkomen, maar door stroeve onderhandelingen met de werknemersvertegenwoordigers kan het voorkomen dat er een periode is dat de oude afspraken voortduren tot er een nieuwe cao wordt afgesproken. Er zijn dan geen collectieve afspraken meer over loonsverhoging, maar het kan zijn dat u een individuele werknemer in die periode toch al graag wilt belonen.

Let er dan goed op dat u op dat moment afspreekt dat de werknemer geen rechten meer kan ontlenen aan de oude cao. Dat heeft te maken met de nawerking van de cao. Stel dat u uw medewerker(s) 0,5% loonsverhoging geeft. Als er later in datzelfde jaar een nieuwe cao wordt afgesproken, met een ingangsdatum die voor de individuele afspraak ligt, dan gelden de arbeidsvoorwaarden van deze nieuwe cao boven de afspraken die de werkgever eerder individueel maakte. Als er dan in de cao een loonsverhoging wordt afgesproken van 1%, dan zult u als werkgever ook deze 1% met terugwerkende kracht moeten betalen, bovenop de 0,5%. Dat kan niet de bedoeling zijn en daarom moet u in die gevallen maatregelen treffen.

U kunt dit ondervangen door bij de salarisverhoging schriftelijk aan te geven, dat deze verrekend wordt met een eventuele latere cao loonsverhoging. Aangezien dit juridisch nogal gecompliceerd ligt, adviseren we u te allen tijde vooraf juridisch advies in te winnen alvorens u als werkgever iets op dit punt onderneemt. U kunt hiervoor altijd contact met het secretariaat opnemen.