BIM is een hulpmiddel om virtueel te bouwen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Voor- en nadelen van BIM

BIM is een hulpmiddel om virtueel te bouwen. Werken met het Bouwwerk Informatie Model vraagt zeker om ketenpartners. Maar BIM zal het communicatieprobleem in de bouw niet oplossen. Wel kan het calculatietijd besparen en faalkosten reduceren. Is BIM daarom wat voor jou?

BIM, oftewel Bouwwerk Informatie Model, is een digitaal systeem waarin alle relevante informatie vanaf het ontwerp tot en met de daadwerkelijke bouw (zelfs beheer wordt gedaan obv. BIM-model) door alle bouwpartijen wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd. BIM is een hulpmiddel om samen met de verschillende ketenpartners virtueel het bouwwerk alvast een keer te bouwen. Om een gemeenschappelijke inzet op het gebied van BIM te realiseren, is een bouwbrede cultuuromslag nodig.

Bimmen biedt kansen

“Nou, nou, ik haak af”, zal menigeen denken na het lezen van bovenstaande definitie. “Want daar waar de woorden digitaal, ketenpartners en cultuuromslag in één adem genoemd worden, wordt vast meer gepraat dan gebouwd.” Lees dan toch dit artikel even, want bimmen kan bepaalde (af)bouwers kansen bieden!

Het gaat niet vanzelf

Tijdens een BIM-bijeenkomst werd er gelukkig in Jip-en-Janneke-taal over BIM gesproken. Een flink gezelschap, rijp en groen (BIM-kundig gezien) discussieerde er over de voor- en nadelen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Om met een onmogelijkheid te beginnen: de daar uitgewisselde nuttige adviezen, ideeën en BIM-feiten zijn onmogelijk allemaal in dit artikel te benoemen. Daarvoor is een verdieping in de materie nodig en die is behoorlijk veelomvattend. De algemene conclusie van de bijeenkomst was dan ook: Bimmen is een keuze. Het gaat niet vanzelf en je moet er echt tijd in (blijven) stoppen om er de voordelen van te merken.

BIM-modellen lezen

Maak je bijzondere projecten en hecht jouw eindklant waarde aan visueel bouwen en samenwerken, dan is het de moeite waard om je kennis op BIM-gebied te verbreden. Een in Nederland gerespecteerde aannemer meldde namelijk dat hij en zijn collega’s regelmatig de websites van onderaannemers checken om BIM-partners te selecteren: “Alleen al door de vermelding dat je overweg kunt met BIM-modellen heb je een streepje voor.” Om die speciale IFC’s te kunnen lezen, heb je alleen een viewer nodig. Er zijn er meerdere gratis te downloaden.

3D maakt het plaatje compleet

Door te werken met 3D-modellen van verschillende disciplines, wordt virtueel sneller inzichtelijk hoe het pand er als eindproduct uit komt te zien. Passen alle onderdelen daadwerkelijk in elkaar? Voor de klant is een 3D doorgaans veel makkelijker te interpreteren dan een 2D-tekening. Ook voor afbouwers is een compleet model, dat laat zien waar de constructiekolommen staan en waar de installatieleidingen lopen, van belang. Al met al geeft BIM dus meer inzicht. Om uit de BIM-modellen hoeveelheden te berekenen, heb je niet genoeg aan een gratis viewer. Dan heb je een (betaalde) checker nodig. En wil je zelf 3D-ontwerpen, dan heb je een SketchUp nodig. Dat kost je een handige stagiair en zo’n 500 euro.

Handig hulpmiddel

Een goed gemodelleerde BIM bespaart je enorm veel calculatietijd. Op de traditionele wijze ben je enorm veel tijd kwijt aan calculeren en dat is echt veel minder als je bimt. In bestekken en details zitten vaak discrepanties, die om serieus uitzoekwerk vragen, wil je jezelf niet in de vingers snijden. BIM geeft je via IFC - dit is een internationaal gestandaardiseerde uitwisseling van modelinformatie - heel veel inzicht. Op tekening is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk dat recht-toe-recht-aan wanden toch echt om kanalen heen gebouwd moeten worden. BIM kan daarvoor een prettig hulpmiddel zijn. Het helpt bij de calculatie, maar ook qua transport en bij het opperen van materiaal en voor de ruimte-indeling is het praktisch.

Vertrouwen en samenwerking

Van BIM wordt ook gezegd dat het tot faalkostenreductie leidt. Immers, door samen een gebouw te ontwerpen, moeten eventuele bouwfouten al vroegtijdig in het model gesignaleerd worden. Dat betekent geen bouwfouten meer, een feilloze planning en een juiste berekening van alle bouwkosten. Maar… dat werkt alleen als de nadruk op samen bimmen ligt. Samen creëren, samen werken, samen meedenken. Tijdens de bijeenkomst rees de vraag of die verandering op de bouw wel te realiseren is. BIM is geen oplossing voor het communicatieprobleem in de bouw. Daarom zal ketensamenwerking ook moeilijk blijven. Want om goed te bimmen moet je je kennis willen delen en investeren, nog voor je van een opdrachtgever een opdracht gegund krijgt.

Geld besparen

Om BIM voor de hele bouw tot een succes te maken, is het belangrijk dat alle partijen in een vroeg stadium met elkaar rond de tafel gaan. Die cultuuromslag zal niet over de volle breedte gemaakt worden. BIM zal daarom niet voor de hele afbouw interessant zijn. Afhankelijk van je type klant, het soort projecten en de wijze waarop je je bedrijfsbureau wilt inrichten, kan BIM een waardevol hulpmiddel zijn. Je kunt echt geld besparen door met BIM je faalkosten te reduceren. Die zijn in de afbouw gemiddeld maar liefst 12,9%. Het handige van BIM is dat je laag in kunt stappen en niet direct veel hoeft te investeren, om uit te proberen of het voor je onderneming toegevoegde waarde heeft. Hoe meer BIM-ervaring je krijgt, hoe meer je er het voordeel van in ziet.