Veilig werken met gevaarlijke producten
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

VIB-checklist

Als uw werknemers met zogenaamde gevaarlijke stoffen moeten werken, moet u ook zorgen voor veiligheidsinformatiebladen op de werkplek. Op VIB-check.nl kunt u gemakkelijk controleren of uw VIB’s de juiste informatie bevatten. En vanuit de checklist kunt u de leverancier rechtstreeks mailen en om betere informatie vragen.

Om ervoor te zorgen dat uw werknemers niet ziek worden van het werken met gevaarlijke stoffen bent u verplicht beschermingsmaatregelen te nemen. De juiste maatregelen kunt u alleen nemen als u de juiste informatie heeft over de risico’s van de gevaarlijke stoffen waarmee u werkt. Het VIB is één van de belangrijkste informatiebronnen hiervoor. U krijgt deze VIB’s van uw leveranciers van de stoffen die u gebruikt in uw productieproces.

VIB-checklist

Als een VIB te oud is, of helemaal niet aanwezig is als u een controle krijgt, dan kunt u hiervoor beboet worden. Ook moet een VIB het juiste label of etiket hebben conform CLP(Classification, Labelling en Packaging) en een correcte vermelding van persoonlijke beschermingsmaatregelen bevatten. De VIB-checklist maakt het mogelijk om de VIB’s te checken op de punten die nodig zijn voor een goede invulling van dit beleid. Ontbreekt die informatie? Dan kunt u direct een e-mail aan uw leverancier sturen met de vraag om een nieuw en compleet VIB.

Ga direct naar de VIB-check