Wet Verbetering Poortwachter volgen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Verzuimstappenplan

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moeten werkgever en werknemer beide inspanningen verrichten om een zieke werknemer te re-integreren in het bedrijf. Zodra een werknemer ziek wordt, is alertheid direct noodzakelijk!

Op vastgestelde tijden moet op schrift worden gezet welke inspanningen zijn verricht. Daarom adviseren wij u het stappenplan van UWV te volgen, die is gebaseerd op de bepalingen in de Wet Verbetering Poortwachter. In dit verzuimstappenplan staat van week tot week wat de werkgever en de werknemer moeten doen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Ga naar het verzuimstappenplan van UWV voor werkgevers

Hulp nodig bij verzuimmanagement?

NOA heeft een partnerschap met Pre-Sense, een organisatie die zich richt op het beheersen van schadelast als gevolg van verzuim. Voor NOA-leden kunnen zij oplossingsgericht verzuimmanagement leveren. Door maatwerk te leveren, wordt eerder, sneller en waar nodig intensiever gehandeld dan het standaard ‘Wet verbetering Poortwachter proces’. Meer informatie.