Werknemersfaciliteiten voor plezierige werksfeer
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Vertrouwenspersoon en PSA

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om beleid te hebben op het gebied van psychosociale belasting van werknemers. Denk daarbij aan werkdruk en ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon, waar werknemers terecht kunnen als ze ongewenst gedrag signaleren of ervaren, is (nog) niet verplicht, maar getuigt wel van goed werkgeverschap.

We zetten op een rijtje wat er verplicht of gewenst is en waar werkgevers terecht kunnen voor handleidingen en gratis service.

Psychosociale arbeidsbelasting

Werkgevers zijn wettelijk verplicht beleid te hebben op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Als onderdeel hiervan moet er ook een beleid op ongewenst gedrag aanwezig zijn. In het werkgeverportaal ‘mijnVolandis’ vind je het sjabloon voor het opstellen van een beleidsdocument voor ongewenst gedrag. In dit sjabloon vind je ook handreikingen voor een veiligheidsbeleid en de klokkenluidersregeling (verplicht voor werkgevers met meer dan 50 werknemers).

Om het beleid PSA (voor de wet) geheel compleet te hebben, moet aanvullend ook een beleid op werkdruk geïmplementeerd zijn. In mijnVolandis is een handreiking voor werkgevers te downloaden.

Aanmelden bij het werkgeverportaal van Volandis

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijke deskundige die werknemers kunnen raadplegen als er sprake is van ongewenst gedrag. Naast pesten bestaat ongewenst gedrag uit agressie en geweld, intimidatie en discriminatie. Niet alleen als slachtoffer kan de werknemer contact opnemen, ook als collega of leidinggevende kan men de vertrouwenspersoon informeren/raadplegen.

Vertrouwenspersoon verplicht?

Het is wettelijk (nog) niet verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben. Inmiddels is er in de Tweede Kamer wel een wet aangenomen waarin is opgenomen dat bedrijven met 10 werknemers of meer een vertrouwenspersoon moeten hebben. Deze wet moet nog worden voorgelegd aan de Eerste Kamer. Als de wet wordt aangenomen dan zullen bedrijven met 10 of meer medewerkers verplicht een vertrouwenspersoon moeten benoemen. Daarbij moet worden geborgd dat een vertrouwenspersoon elk gesprek vertrouwelijk zal behandelen. Een werknemer die de vertrouwenspersoon spreekt, mag zelf bepalen of een melding wordt besproken met de werkgever en/of een klachtencommissie de melding moet behandelen.

Gratis service voor NOA-bedrijven

Via Volandis kan een vertrouwenspersoon worden aangesteld. Dit is een gratis service voor NOA-leden. Volandis heeft geregeld dat bij iedere door haar gecontracteerde arbodienst een vertrouwenspersoon beschikbaar is voor medewerkers. Deze vertrouwenspersonen kun je als volgt telefonisch bereiken:

  • ArboNed: Joost de Kruijter: 06 - 83290323 / Joost.de.kruijter@arboned.nl
  • ArboUnie: Mo van Hal: 06 - 52 50 13 77 / mo.van.hal@arbounie.nl
  • Richting, Ingrid de Laat: 06 - 420 496 52 / ingrid.de.laat@richting.nl
  • Vechtstad en Bouw & Gezond: Els Overduin: 0523 – 272 926 / els.overduin@bouwengezond.nl
  • Medprevent, Janine Tuiten: 0513-672775 / vertrouwenspersoon@arboanders.nl

Op de website van Volandis meer info en een video over de rol van een vertrouwenspersoon.