Vakantie advies bouwvak en scholen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Vakantie advies bouwvak en scholen

De officiële bouwvakvakantie bestaat al jaren niet meer. Toch worden in de bouwnijverheid de deuren nog steeds collectief gesloten. Simpelweg omdat dit praktisch is. Als je maar een halve ploeg hebt om te werken, of als je belangrijke werknemers mist, dan heeft het niet zo veel zin. Veel toeleveranciers en opdrachtgevers zijn bovendien op hetzelfde moment gesloten. Daarom wordt er jaarlijks een vakantie-advies uitgebracht. Download onderaan dit artikel het vakantie-advies voor 2024 en 2025.

Het ‘bouwadvies’

Nederland is qua vakantiespreiding verdeeld in drie regio's: noord, midden en zuid. De overheid heeft daarvoor gekozen om verkeer(sdrukte) in die periode te beperken. Zo worden ook recreatieparken en campings minder ‘overbelast’. De spreiding geldt alleen voor de zomervakantie. De kerst- en de meivakantie zijn niet gespreid per regio. Sinds enkele jaren mag de "bouwvak" vakantieperiode door bedrijven zelf worden vastgesteld en is er geen vaste periode meer. Wel is er een "terugval advies". Het woord zegt het al: 'advies', er is dus geen vastgestelde of verplichte periode. Het advies wordt wel door veel ondernemingen overgenomen.

Het ‘schooladvies’

Voor de schoolvakanties stelt de minister van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) de data vast. De data voor de zomervakantie zijn verplicht. De overige vakanties, zoals de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie mogen de scholen zelf bepalen. Goedkeuring of toestemming van de minister is daarvoor niet nodig. De minister geeft wel een advies over de data van deze kleine vakanties. Die adviesdata zijn zo gekozen, dat scholen zo veel mogelijk steeds na zeven of acht weken les een week vakantie geven. Verder verschillen de adviesdata alleen voor de herfst- en de krokusvakantie per regio. De adviesdata voor de mei- en de kerstvakantie zijn voor alle regio’s gelijk. De vakantiedata gelden voor alle basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor het voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. De scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs bepalen zelf de vakanties.

Let op afwijkingen

Maar… zoals het woord ‘advies’ ook hier weer zegt: het zijn geen verplichte data, dus scholen mogen afwijken.

Tip

Heeft u, of uw medewerker(s) schoolgaande kinderen, dan is het raadzaam om bij de bepaling van uw vakantie de vakantieweken van de betreffende school/scholen te raadplegen.