Trends & ontwikkelingen 2014-2019
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

USP Onderzoek naar afbouw

USP Marketing Consultancy heeft in opdracht van TBA onderzoek gedaan naar de trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche. Naast afbouwers zijn ook aannemers en corporaties bevraagd naar kansen en knelpunten. Er is een uitgebreide rapportage opgesteld, die gratis beschikbaar is voor de gehele branche.

Ondernemers van stukadoors-, vloeren-, terrazzo-, plafond- en wandmontage-, blokkenstel- en lijmbedrijven zijn bevraagd en ook aannemers en vertegenwoordigers van corporaties. Hierdoor wordt inzichtelijk hoe u als afbouwer naar uw markt kijkt en welke aspecten opdrachtgevende partijen van belang achten.

Het rapport biedt:

 • Kerninzichten
 • Managementsamenvatting
 • Inleiding & onderzoeksverantwoording
 • Ontwikkelingen in de bouwsector
 • Structuur en omvang van de afbouwsector
 • Werkgelegenheid & opleiding binnen de afbouwsector
 • Concurrentie op arbeidskosten binnen de afbouwsector
 • Acquisitie door de afbouwsector
 • Reputatie van de afbouwsector
 • Kansen en knelpunten binnen de afbouwsector

Kansen in de afbouwsector

Op de vraag ‘Wat is de grootste kans voor de komende vijf jaar?’ geven opdrachtgevers en afbouwbedrijven verschillende antwoorden. Ten opzichte van 2011 zijn er verschuivingen in de trends die afbouwers en zakelijke opdrachtgevers benoemen. Renovatie én duurzaamheid herkennen opdrachtgevers als even belangrijk. Afbouwbedrijven beschouwen renovatie als meest kansrijke segment.

Inspelen op trends maakt u succesvol

De succesvolle afbouwbedrijven van de toekomst spelen slim in op de trends, die uit dit (en vorig) onderzoek zijn te herleiden. Door te anticiperen op marktontwikkelingen zorgt u er voor dat u en eventueel uw medewerkers kunnen (blijven) voldoen aan een veranderende vraag.

 • Trend 1: Professioneel netwerken
 • Trend 2: Kwaliteit
 • Trend 3: De klant is koning
 • Trend 4: Verduurzaming
 • Trend 5: Samenwerking
 • Trend 6: Flexibilisering

Download de rapportage

Download de samenvatting met belangrijkste conclusies en aanbevelingen