Waarom deelnemen aan dit initiatief?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

TruStone

In TruStone werken bedrijven samen met vakbonden, NGO’s en overheden aan verbeteringen in de landen van herkomst van natuursteen. Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt natuursteen regelmatig gewonnen en verwerkt onder omstandigheden waarbij er sprake is van schending van mensenrechten/arbeidsrechten en waarbij het milieu wordt geschaad.

De maatschappij en de Nederlandse en Vlaamse overheid mogen verwachten en eisen dat bedrijven zich inspannen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam ketenbeheer volgens de internationale richtlijnen en verplichtingen. Bovendien wil niemand gelinkt worden aan producten waarmee bijvoorbeeld kinderarbeid, armoede en milieuschade in verband gebracht kunnen worden. In TruStone werken bedrijven samen met vakbonden en NGO’s aan verbeteringen in de landen van herkomst van natuursteen.

Aanpak

Van u als natuursteenbedrijf wordt verwacht dat u stapsgewijs de risico’s in uw inkoop keten in beeld brengt en daaraan wat gaat doen. Uiteraard samen met andere partijen en goed gestructureerd. Bedrijven die deelnemen aan het convenant TruStone zullen worden geholpen bij het opzetten en uitvoeren van de aanpak. Een onafhankelijk secretariaat beoordeeld die inspanningen.

Morele redenen | Imago

Het behoeft geen uitleg dat op leveranciers van natuursteen de morele plicht rust om mee te helpen om bovengenoemde problemen uit te wereld te helpen. Ook al beseffen we dat de effecten slechts langzaam merkbaar worden, onze gezamenlijke inspanningen doen er wel degelijk toe. Bovendien raakt het ook het imago van de natuursteenbranche.

Commerciële redenen

Afnemers vragen ook steeds vaker om duurzame natuursteen. Overheden zullen op korte termijn steeds meer eisen gaan stellen aan hun toeleveranciers. Maar ook bij klanten van grafsteenbedrijven en begraafplaatsbeheerder, keukenbladen enz. neemt de bewustwording toe. Nu al zien we dat steeds meer overheden in hun aanbestedingen van hun leveranciers eisen dat ze due diligence (onderzoek) uitvoeren. Voorkom dat u orders misloopt, omdat u niet aan de eisen kunt voldoen.

Wetgeving

Veel bedrijven in de natuursteensector krijgen te maken met Europese wetgeving voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zij worden de komende jaren verplicht om inzicht te krijgen in hun keten, de risico’s in beeld te brengen en te voorkomen, te beperken of te compenseren. Bedrijven die deelnemen aan Initiatief TruStone, krijgen hierover advies en ondersteuning van het secretariaat.

Schrijf nu in!

Voor meer informatie over deelname aan Initiatief TruStone kunt u contact opnemen met Ester Litjes of Kees Eckhardt. Ook de SER in Den Haag kan u meer informatie verstrekken: InitiatiefTruStone@ser.nl.

Kijk ook op: