TBV Matrix reduceert faalkosten
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Taak en functiematrix

Het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kan helpen om binnen het bedrijf duidelijk te maken wie waar over mag beslissen. Door dat in een overzichtelijke matrix in te vullen, kunnen alle werkprocessen worden benoemd en fouten worden voorkomen. Juist voor kleinere organisaties is deze matrix handig om faalkosten te reduceren.  

Een taak en functiematrix, ook wel TBV matrix genoemd, is een snelle en overzichtelijke manier om duidelijkheid te scheppen. Vul van boven naar beneden de taken in en van links naar rechts functies of namen van uw medewerkers. Door in de vakjes aan te duiden wie de taak uitvoert en wie er over mag beslissen, wordt in een oogopslag helder of alle procesonderdelen wel een verantwoordelijke en back-up medewerker hebben. De matrix maakt voor medewerkers ook duidelijk waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht.

Voorbeeld matrix

Bedrijven in de afbouw kunnen gebruik maken van een voor ingevulde taak en functiematrix. Hierin zijn al allerlei taken benoemd, waarvoor iemand in het bedrijf moet zorgdragen. Uiteraard kunnen er taken worden verwijderd en worden toegevoegd, om de matrix precies af te stemmen op de werkprocessen van uw onderneming.

Download TBV matrix

In de linkerkolom staan alle taken per proces beschreven. In de volgende kolom wordt de (eind)verantwoordelijke binnen de onderneming voor die taak weergegeven en eventueel ook wie er mede de taak uitvoert/uitvoeren. Door in de kolommen daarna aan te geven hoe de werkwijze is, en of daar een bepaald (controle)formulier bij hoort, wordt voor iedereen in het bedrijf duidelijk wat er verwacht wordt. Als bij het opzetten van de matrix bepaalde taken niet duidelijk benoemd zijn, of er nadere aandacht aan follow-up moet worden gegeven, kan dit bij te nemen acties worden vermeld.

Download de matrix