Subsidie gehandhaafd tot 2023
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren blijft in ieder geval tot 2023 gehandhaafd. De Tweede Kamer heeft bij de begrotingsbehandeling van OCW ingestemd met een motie van de VVD die ervoor zorgt dat de regeling zal worden voortgezet.

Minister van Engelshoven (OCW) was geen voorstander van de subsidieregeling praktijkleren in het mbo en wilde de regeling afschaffen, of beperken. Vervelend, want voor ondernemers die een leer-werkplek (willen) bieden, is die jaarlijkse subsidie juist belangrijk. Het schrappen van of het korten op de regeling zou in Nederland tienduizenden leer-werkbanen gaan kosten, met name in het midden- en kleinbedrijf.

Cruciale subsidie

Voor kleinere bedrijven zijn de kosten voor een BBL-student het moeilijkst op te brengen. De subsidie van maximaal €2.700 is een cruciale tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding van mbo-studenten op de werkvloer door hiervoor getrainde praktijkbegeleiders. Het is nu gelukkig duidelijk dat de regeling voor de komende jaren behouden blijft. Ondernemers kunnen zonder zorgen leerlingen voor een langere periode aan hun bedrijf binden. Dat is goed voor de leerbedrijven, maar ook voor mbo-studenten en de arbeidsmarkt. Praktijkleren (BBL, vier dagen werken, een dag school) is een zeer succesvolle route naar duurzame instroom op de arbeidsmarkt; zowel voor jongeren als voor volwassenen die zich willen om- of bijscholen.

Subsidie ook voor VSO, PRO en entreeopleiding

De subsidieregeling praktijkleren is in 2017 uitgebreid naar leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat u meer keus heeft bij het vinden van een geschikte leerling.

Voorwaarden 

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl of hbo. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Meer info over de subsidieregeling, de exacte voorwaarden, het indienen van een aanvraag etc. vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidie is voor de werkgever

Wanneer u bent aangesloten bij het NOA Opleidingsbedrijf Afbouw ontvangt u de subsidie niet zelf, maar het samenwerkingsverband. Dat is immers de officiële werkgever van de leerling. U betaalt alleen voor de uren dat de leerling bij uw bedrijf werkt.