Subsidie gehandhaafd tot 2023
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren blijft in ieder geval tot 2023 gehandhaafd. Deze subsidie wordt door de minister van onderwijs verstrekt aan werkgevers in branches waar nog steeds veel behoefte is aan goede vaklieden en stimuleert het aanbieden van BBL-plekken (leerbanen).

Ondernemers, die een leer-werkplek bieden en een dienstverband aan een leerling die een mbo BBL-opleiding volgt, komen in elk geval tot en met 2023 in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren. Er is door de minister van onderwijs extra impuls gegeven aan de regeling, voor de branches waar nog veel behoefte is aan goede vaklieden. Ook de gespecialiseerde bouw, waaronder stukadoors, natuursteenbedrijven en afwerkers van plafonds en wanden komen in aanmerking voor de extra subsidie.

Cruciale subsidie

Voor kleinere bedrijven zijn de kosten voor een BBL-student het moeilijkst op te brengen. De subsidie van maximaal €2.700 is een cruciale tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding van mbo-studenten op de werkvloer door hiervoor getrainde praktijkbegeleiders. Het is nu gelukkig duidelijk dat de regeling voor de komende jaren behouden blijft. Ondernemers kunnen zonder zorgen leerlingen voor een langere periode aan hun bedrijf binden. Dat is goed voor de leerbedrijven, maar ook voor mbo-studenten en de arbeidsmarkt. Praktijkleren (BBL, vier dagen werken, een dag school) is een zeer succesvolle route naar duurzame instroom op de arbeidsmarkt; zowel voor jongeren als voor volwassenen die zich willen om- of bijscholen.

Subsidie ook voor VSO, PRO en entreeopleiding

De subsidieregeling praktijkleren is in 2017 uitgebreid naar leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat u meer keus heeft bij het vinden van een geschikte leerling.

Voorwaarden 

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl of hbo. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Meer info over de subsidieregeling, de exacte voorwaarden, het indienen van een aanvraag etc. vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidie is voor de werkgever

Wanneer u bent aangesloten bij het NOA Opleidingsbedrijf Afbouw ontvangt u de subsidie niet zelf, maar het samenwerkingsverband. Dat is immers de officiële werkgever van de leerling. U betaalt alleen voor de uren dat de leerling bij uw bedrijf werkt.

Subsidie aanvragen

Na afloop van de begeleiding dient u uw aanvraag in bij RVO. De aanvraag voor de Subsidieregeling praktijkleren 2020/2021 kan vanaf 2 juni 2021 worden aangevraad en moet uiterlijk voor 16 september 2021, 17:00 uur zijn ingediend. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 of hoger nodig. Per 1 juli a.s. wordt het veiligheidsniveau voor eHerkenning verhoogd naar minimaal betrouwbaarheidsniveau 3.Indien u eerder een voortschotaanvraag heeft ingediend, moet bij de definitieve aanvraag de volledige periode opgeven dat u begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft geboden. In deze aanvraag hoeft u geen rekening te houden met de ingediende voorschotaanvraag. Het uitbetaalde bedrag vanuit de voorschotregeling brengt RVO in mindering op het subsidiebedrag van de reguliere aanvraag. Het is wel belangrijk om een definitieve aanvraag in te dienen, want als u dit vergeet, vordert RVO het voorschotbedrag terug.

Direct subsidie aanvragen bij RVO.