Waarop moet u letten?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Richtlijn esthetische aspecten kunststofvloeren

De richtlijn “Specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden vloeren op esthetische aspecten” is uitgebreide, maar handige documentatie voor juiste verwachtingen én om goede afspraken met uw klant te maken. De SBR-kennispaper K653.14 classificeert vier standaard kunststof gietvloeren. Daarbij staat aangegeven welke onvolkomenheden in een vloer kunnen ontstaan en per klasse mogen voorkomen.

Kunsthars gebonden gietvloeren worden op veel manieren toegepast. Particulieren hebben veelal geen technische kennis en weten eigenlijk ook niet wat er wel en niet van zo’n kunststofvloer verwacht mag worden. Dat leidt in de praktijk regelmatig tot discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In de praktijk worden er appels en peren aangeboden onder dezelfde noemer ‘kunststofvloer’. De particulier weet niet het verschil tussen een gietvloer van 1mm of 3mm dikte.

Foto: Altach B.V.
Foto: Altach B.V.

Meningsverschillen over het uiterlijk

Over hoe een vloer er uit moet zien, valt makkelijk te twisten. Als vloerenlegger kun je vinden een mooi product te hebben gemaakt - binnen de technische en praktische mogelijkheden - maar de opdrachtgever kan daar anders over oordelen. Een particulier koopt doorgaans maar één kunststofvloer in zijn/haar leven en verwacht een vloer die zo vlak is als een biljartlaken, zonder spaanslagen, rollerbanen, haren of vliegen. Dit soort zaken denk je als leek immers bij de bestelling nooit over na als je er niet op geattendeerd wordt.

Verwachtingen managen

De meeste conflicten zijn te voorkomen als in de opdracht goed wordt vastgelegd aan welke garantievoorwaarden de vloer zal voldoen. Tijdens het advies/verkoopgesprek moet u uw klanten op een positieve manier uitleggen wat er kan. Daar is deze richtlijn een uitstekend hulpmiddel bij. Als vloerenbedrijf heeft u de plicht een consument exact te informeren over de eigenschappen en kwaliteit van de vloer die u wilt leveren. Daarbij kunt u de nieuwe richtlijn als toetsingsinstrument hanteren.

Voordelen richtlijn

Als u kunststof vloeren levert, is het heel prettig om een uniforme beoordelingsmethode te hebben. Mocht er bij oplevering een meningsverschil ontstaan, dan kan aan de hand van de richtlijn worden beoordeeld of hetgeen is geleverd ook volgens de afgesproken norm is. In de richtlijn staat ook beschreven hoe dit moet worden beoordeeld en langs welke liniaal kan worden gemeten.

Inhoud richtlijn

We horen wel eens van ondernemers dat de SBR-kennispaper te uitgebreid is, omdat het klanten kan afschrikken voor een kunststofvloer te kiezen. Inderdaad staat in de richtlijn uitgebreid opgesomd welke aspecten opdrachtgever en opdrachtnemer samen moeten afspreken, welke standaardklassen zijn bepaald - A t/m D - en op welke aspecten allemaal kan worden beoordeeld. Van pinholes, visogen, spaanslagen en verontreinigingen, tot adervorming, scheuren en vlekken; alles staat erin. Zie de kennispaper daarom als een objectief document waarin staat omschreven wat er allemaal mis kan gaan. Daarmee is het voor klanten geen vanzelfsprekendheid meer dat ze hoe dan ook een kwalitatief hoogwaardige vloer krijgen. Door duidelijk uit te leggen wat u allemaal voor die perfecte vloer moet doen, licht u ook meteen toe dat er daarom een ander prijskaartje aan hangt.

Esthetische standaardklassen

Alle mogelijke onregelmatigheden, verontreinigingen, scheuren, aders en tintverschillen staan in de standaardklassen omschreven. Sommige mogen niet voorkomen en andere onvolkomenheden in geringe mate. Bij klasse A zijn de eisen het zwaarste en die worden steeds iets soepeler bij klasse B, C en D. Voor enkele aspecten geldt een basiseis. Die is voor alle klassen gelijk: dat geldt bijvoorbeeld voor scheuren en adervorming.

Lever wat u offreert

Geef in de offerte de klasse van de vloer aan. Oftewel, daarbij vermeldt u welke onvolkomenheden wel en niet acceptabel zijn. Stelt de opdrachtgever zeer hoge esthetische eisen, dan zal een klasse A overeengekomen moeten worden. Maar dan kan daar natuurlijk ook een hogere prijs per vierkante meter tegenover staan. In de industrie kan vaak met klasse D worden volstaan. Als u in de offerte naar de richtlijn verwijst, moet u ook altijd een exemplaar van de richtlijn meesturen. Tip: Vermeld in de offerte c.q. overeenkomst dat een exemplaar van de richtlijn en de algemene consumentenvoorwaarden als bijlage zijn bijgesloten.

Checklist: Waarop moet u letten

  • Beschrijf in uw offerte wat u zegt te leveren en wat de klant mag verwachten. In 3.2.2 en 3.2.3 van de richtlijn staan alle aspecten genoemd. De richtlijn kan daardoor ook prima leidraad zijn bij een verkoopgesprek.
  • Voeg de volledige richtlijn als bijlage bij de offerte. Wordt de offerte gemaild, dan kan een pdf worden meegezonden.
  • Maakt u alleen maar kunststof vloeren? Maak de richtlijn geen onderdeel van uw leveringsvoorwaarden! Zakelijke opdrachtgevers wijzen de voorwaarden van de onderaannemer nog wel eens van de hand en dat zou betekenen dat ook deze richtlijn niet meer aan de orde is. Maak hem als apart document deel van de overeenkomst.
  • Vermeld de richtlijn en benoem een klasse in de offerte; dat is wel zo duidelijk.
  • Maak ook een vermelding in de offerte of opdracht waar opdrachtgevers de richtlijn op internet terug kunnen vinden. Dat kan op www.noa.nl, maar u kunt de richtlijn ook zelf op uw website vermelden, of verwijzen naar de website van SBR-CURnet.