Beoordeling op esthetische aspecten
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Richtlijn coatingvloer

In samenwerking met NOA-vloerenbedrijven en TBA heeft SBRCURnet een richtlijn voor de specificatie en beoordeling van gecoate vloeren op esthetische aspecten ontwikkeld. Het is uitgebreide, maar handige documentatie. De richtlijn biedt de juiste verwachtingen voor de klant én is een handvat om goede afspraken met te maken.

Coatings op vloeren worden om technische redenen toegepast, bijvoorbeeld om vloeistofindringing in de ondergrond tegen te gaan of om stofafgifte van een beton- of dekvloer te voorkomen. Een coating wordt in het werk op een vloer aangebracht. Het is handwerk en de omgeving is mede van invloed op het eindresultaat. Dit kan resulteren in onvolkomenheden in de coating. In deze richtlijn zijn voor diverse onvolkomenheden classificaties opgenomen.

Objectieve criteria

Vooral in de particuliere sector is deze richtlijn een uitkomst: consumenten hebben geen technische kennis en weten eigenlijk ook niet wat er wel en niet van zo’n coatingvloer verwacht mag worden. Dat leidt in de praktijk regelmatig tot discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De objectieve criteria voor het specificeren en beoordelen van de esthetische kwaliteit van een vloercoating in de richtlijn biedt voor beide partijen helderheid.

Meningsverschillen over het uiterlijk

Over hoe een vloer er uit moet zien, valt makkelijk te twisten. Als vloerenlegger kunt u vinden een mooi product te hebben gemaakt - binnen de technische en praktische mogelijkheden - maar de opdrachtgever kan daar anders over oordelen. Met een onervaren particulier ontstaat  gemakkelijk een geschil, omdat die klant verwacht een vloer te krijgen, die zo vlak is als een biljartlaken, zonder rollerbanen, haren of vliegen; zaken waar ze bij de bestelling nooit over nagedacht hebben.

Foto: Altach BV
Foto: Altach BV

Verwachtingen managen

De meeste conflicten zijn te voorkomen als in de opdracht goed wordt vastgelegd aan welke garantievoorwaarden de vloer zal voldoen. Tijdens het advies/verkoopgesprek moet u uw klanten op een positieve manier uitleggen wat er kan. Daar is deze richtlijn een uitstekend hulpmiddel bij.

Voordelen richtlijn

Als u gecoate vloeren levert, is het heel prettig om een uniforme beoordelingsmethode te hebben. Mocht er bij oplevering een meningsverschil ontstaan, dan kan aan de hand van de richtlijn worden beoordeeld of hetgeen is geleverd ook volgens de afgesproken norm is. In de richtlijn staat ook beschreven hoe dit moet worden beoordeeld en langs welke liniaal kan worden gemeten.

Inhoud richtlijn

De SBR-kennispaper is een uitgebreid document, waarin staat omschreven wat er allemaal mis kan gaan. De richtlijn hoeft uw klanten niet af te schrikken, maar gebruik het document juist om klanten uit te leggen dat het geen vanzelfsprekendheid is dat ze hoe dan ook een kwalitatief hoogwaardige vloer krijgen. Aan de perfecte vloer hangt een ander prijskaartje; dat kunt u aan de hand van deze richtlijn goed laten zien.

Esthetische standaardklassen

Alle mogelijke oneffenheden, pinholes, spaanslagen, ingewaaid vuil en tintverschillen staan in de vier standaardklassen omschreven. Sommige mogen niet voorkomen en andere onvolkomenheden in een geclassificeerde mate. Bij klasse A worden zeer hoge esthetische eisen gesteld en die worden steeds iets soepeler bij klasse B, C en D.

Lever wat u offreert

Geef in uw offerte de klasse van de vloer aan. Oftewel; u vermeldt daarmee welke onvolkomenheden wel en niet acceptabel zijn. Stelt de opdrachtgever zeer hoge esthetische eisen, dan zal een klasse A overeengekomen moeten worden. Maar dan kan daar natuurlijk ook een hogere prijs per vierkante meter tegenover staan. Als u in de offerte naar de richtlijn verwijst, moet u ook altijd een exemplaar van de richtlijn meesturen. Tip: Vermeld in de offerte c.q. overeenkomst dat een exemplaar van de richtlijn en de algemene consumentenvoorwaarden als bijlage zijn bijgesloten.

Checklist: Waarop moet u letten

  • Beschrijf in uw offerte wat u zegt te leveren en wat de klant mag verwachten. De richtlijn kan prima leidraad zijn bij een verkoopgesprek.
  • Voeg de volledige richtlijn als bijlage bij de offerte. Wordt de offerte gemaild, dan kan een pdf worden meegezonden.
  • Maakt u alleen maar coatingvloeren? Maak de richtlijn geen onderdeel van uw leveringsvoorwaarden! Zakelijke opdrachtgevers wijzen de voorwaarden van de onderaannemer nog wel eens van de hand en dat zou betekenen dat ook deze richtlijn niet meer aan de orde is. Maak hem als apart document deel van de overeenkomst.
  • Vermeld de richtlijn en benoem een klasse in de offerte; dat is wel zo duidelijk.