Betaald u teveel geld aan Stichting Reprorecht?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Rekening Reprorecht

Volgens de regeling reprorecht betalen alle in Nederland actieve bedrijven een vaste vergoeding per jaar als u (digitale) kopieën maakt uit tijdschriften, kranten en boeken. Het factuurbedrag is gebaseerd op het aantal medewerkers en de bedrijfssector waarin uw bedrijf actief is.

De Stichting Reprorecht is een auteursrechtenorganisatie. Zij incasseren vergoedingen voor het gebruik (kopiëren) van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals informatie uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties. Die vergoedingen verdelen zij onder de makers van die publicaties (schrijvers, vertalers, fotografen, illustratoren en uitgevers).

Betaal op maat

In 2014 hebben koepelorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland voor alle ondernemers in Nederland een overeenkomst met Reprorecht afgesloten waarin ook digitaal kopiëren is opgenomen. Deze regeling biedt meer vrijheid en ruimte aan gebruikers om te kiezen voor “betalen op maat”. Niet één gemiddelde maar keus uit vier categorieën. Als het goed is krijgt u daarover uitleg als u de factuur van Reprorecht ontvangt. En ook op de website van Reprorecht is uitgebreide toelichting te vinden. Objectieve informatie vindt u op de site van Rijksoverheid.

4 categorieën

Omdat het vrijwel onmogelijk is per bedrijf vast te stellen hoeveel kopieën van auteursrechtelijk werk worden gemaakt, zijn er vier categorieën bepaald, namelijk:

  • geen kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal
  • minder dan gemiddeld
  • gemiddeld
  • meer dan gemiddeld

Categorie aanpassen

Het gemiddelde is via onderzoek in kaart gebracht en de factuur is daarop gebaseerd. Klopt het volgens u niet in welke categorie uw bedrijf is ingedeeld, dan kunt u dat via de website van Reprorecht aangeven. Doorloop de volgende stappen:

Ga naar www.reprorecht.nl en gebruik de logingegevens op de factuur om uw gegevens te wijzigen.
Is uw vraag of probleem niet via optie 1 opgelost? Bel dan stichting Reprorecht via 0900-2022829 (54 cent starttarief + 10 cent per minuut) en maak een terugbelafspraak.

Kortom, hoe vervelend de rekening van de stichting Reprorecht ook is; het is een legitieme organisatie die zich baseert op wettelijk vastgelegde auteursrechten. Ondernemers met vragen adviseren wij rechtstreeks contact op te nemen met de stichting Reprorecht.